20/10/2022

Her er WWF’s grønne valgprogram

Det seneste folketingsvalg blev et klimavalg. Selvom mange kriser banker på i dansk politik, er der behov for at gøre dette års folketingsvalg til naturens.

Valgkampen er i gang. 1. november går Danmark til folketingsvalg.

Meget er på spil. Store emner som inflation, energi og sundhed fylder – med rette – på den politiske dagsorden. Der er med andre ord krisestemning i dansk politik.

Men én krise er langt fra ny. Den ser ikke ud til at forsvinde i morgen, den udvikler sig med lynets hast og ser ud til at forandre vores planet radikalt.

Der er naturligvis tale om naturkrisen.

Naturen er nøglen

Det er ikke kun regnskovene i Brasilien eller tigrene i Myanmar, der forsvinder. Den danske natur og danske arter er også i tilbagegang, og det er ellers netop her – i naturen – at vi kan finde svar på en lang række af de udfordringer, vi står over for i vores samfund nu og i de kommende år og årtier.

”Der er behov for at bryde med silotænkningen mellem klima og natur. Danmark har allerede taget førertrøjen på sig, når det kommer til klima og vindenergi, men det skal tænkes sammen med den naturkrise vi også står midt i. Vi har muligheden for at være i front med at løse naturkrisen samtidig med klimakrisen, og det kræver lige nu, at vi tænker naturen ind i klimaløsningerne. Løsningerne på begge kriser bør gå hånd i hånd,” siger miljøfaglig chef Mette Boye og fortsætter:

”Vi kan løse naturkrisen og klimakrisen – endda for den samme pose penge.”

Der er med andre ord brug for et paradigmeskifte, hvor vi tænker naturpolitik ind i al politik. For naturen kan bidrage til en sund og stærk økonomi. Til forsyningssikkerhed, fødevaresikkerhed, klimaresiliens og forbedret sundhed. Derfor skal naturen ikke være bænkevarmer og komme i anden, tredje eller sidste række, når der laves politik i Danmark.

WWF Verdensnaturfonden arbejder for et grønnere Danmark og er naturens stemme før, under og efter valget 1. november.

Bliv klogere på WWF’s grønne valgprogram:

Gør naturen klimaklog: Så løser vi natur- og klimakrisen for de samme penge:

1. Beskyt og genopret natur som vores vigtigste klimaværn. Naturen optager og lagrer store mængder CO2, og samtidig fungerer skove og andre naturområder som værn mod oversvømmelser og tørke. Derfor skal vi beskytte og genoprette naturen.

2. Brems klima- og biodiversitetskrisen med afskovningsfri og ansvarlig produktion. Det gælder både i de danske, europæiske og internationale værdikæder.

3. Tænk naturen ind fra starten i etableringen af vedvarende energi-projekter. Vedvarende energiprojekter kan give os mere natur. Vi skal bekæmpe klimaforandringerne og udbygge vedvarende energi, men det behøver ikke gå udover naturen – tværtimod. Vi kan faktisk få meget mere vedvarende energi og store mængder natur på samme tid, hvis vi planlægger klogt.

Læs mere og bliv klogere på, hvordan natur- og klimaindsatser kan gå hånd i hånd. 

4. Sæt de rette økonomiske rammer, så virksomhederne kan løse både natur- og klimakrisen på samme tid. Det kan blandt andet være med revision af eksisterende subsidieordninger, så virksomheder får incitament til at omlægge til vild natur, bæredygtig produktion og andet, hvor hensynet til klima og biodiversitet er prioriteret og integreret.

Giv danskerne et naturløft: Så skaber vi den naturrige fremtid, vi alle drømmer om:

1. Sæt natur på skoleskemaet og andre initiativer, der formidler naturens rigdomme til danskerne.

2. Giv naturen sin egen ret, både herhjemme og globalt. Danmark har allerede en klimalov, men vi mangler en naturlov, der skal sikre markant mere vild og urørt natur – 30 procent af naturen til lands og til havs skal være beskyttet. 10 procent skal være urørt. Danmark skal desuden arbejde med et ambitiøst naturdiplomati og sætte alle kræfter ind på, at vi får en Naturens Parisaftale til FN’s Biodiversitetsforhandlinger i december.

3. Red arter fra at uddø med den danske rødliste som udgangspunkt. Det indebærer blandt andet en strategi for truede arter. Mere end 1.800 danske arter er i fare for at forsvinde. Med en strategi for truede arter, som er vedtaget under den nuværende Natur- og Biodiversitetspakke, skal vi sikre, at tilbagegangen for danske arter stoppes – og vendes. Strategien mangler dog endnu og bliver en vigtig opgave for en kommende regering.

4. Brems naturkriminalitet med flere resurser og viden. Med alt for mange truede arter er det ovenud vigtigt, at overtrædelse af love og forskrifter, der er til for at beskytte natur- og dyrelivet, i højere grad bliver overholdt og . Det gøres både med højere strafferammer såvel som oplysning og uddannelse af håndhæverne, sådan at der sikres et stærkt fundament for at kunne passe på den trængte natur.