01/09/2022

Danmark kan blive verdensmester i både havvind og havnatur

De ambitiøse planer for udbygningen af havvind i Østersøen og Nordsøen kan blive et grønt guldæg for Danmark. Hvis Danmark tager førertrøjen i EU, kan vi både løse energi-, klima- og naturkrisen i samme omgang.

Med Østersølandenes ambitiøse udspil for havvind i Østersøen får de danske have en helt central rolle, og vi får som land en helt unik chance for at skabe et grønt guldæg for Danmark og vores vilde natur. WWF har en række anbefalinger til, hvordan de nye havvindmølleparker kan være med til at løse både energi-, klima- og naturkrisen på én gang. Tiltagene kan medvirke til at sikre bæredygtig strøm til millioner af husstande, mere biodiversitet og flere fisk til fiskerne.

Ved at indføre tanken om en marin symbiose mellem havvind, natur og alle de andre ting, vi bruger havet til, vil vi med tiden kunne få langt større udbytte af de danske farvande, også når det gælder fiskeri.

”Vi har været foregangsland for vindeventyret. Vi har nu en enestående chance for at blive foregangsland for natureventyret. Selvom mange umiddelbart tror, at udbygningen af havvind automatisk vil gå ud over naturen, så det ikke nødvendigvis tilfældet.

Hvis vi gør det rigtigt og lader havbunden i store områder være i fred, kan udbygningen af havvind give os flere store havområder med en uforstyrret havbund som både forhøjer biodiversiteten og sikrer ro og føde til fiskene. Det er godt for både natur, vores mange truede arter og et presset fiskerierhverv,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Læs WWF’s anbefalinger til, hvordan udbud af havvind kan laves med hensyntagen til naturen.

Havvindmølleparker er store konstruktioner og opførslen af dem vil påvirke både havbund og havnatur, særligt i konstruktionsfasen. Placeres havvindmølleparkerne klogt, kan man til gengæld opnå andre fordele. Ved at udlægge store områder med urørt natur og genoprette havmiljøet, vil naturen kunne gøre et stort comeback også i de landskaber, hvor møllerne ligger.

Mere natur under overfladen

Derfor slår WWF i de netop offentliggjorte anbefalinger til lyd for, at udbud af havvindmølleparker ikke kun baseres på pris og kvalitet, men at naturgenopretning og -beskyttelse også bør være en naturlig og integreret del af udbuddet.

”Vores havnatur er allerede max presset. Hvis de nye havvindmølleparker laves på den rette måde og ligger de rigtige steder, får vi suppleret vores beskyttede områder med endnu flere områder, som kan udvikle sig til sund natur, når støvet har lagt sig efter byggefasen.

Nu hvor vi udbygger havvinden, har vi en enestående mulighed for at få mere natur ved at tænke i større områder og have en plan for hele havet og de industriområder som vi udpeger til havvind. Vi skal både tænke natur, hvor møllerne placeres og gøre naturen bedre andre steder, hvor der er de bedste muligheder for at få den største effekt,” siger Bo Øksnebjerg og fortsætter:

”Etableringen af havvind vil koste en smule mere, hvis man samtidig tænker naturbeskyttelse og -genopretning ind. Men denne investering vil tjene sig ind igen, fordi havnaturen i de uforstyrrede områder genetableres og bl.a. kan danne grobund for større fiskebestande. Det er simpelthen en god forretning at give mere tilbage til naturen, end vi tager,”

Om nyt positionspapir fra WWF

I et nyt positionspapir skitserer WWF’s europæiske kontor, hvordan brugen af ​​kvalitative kriterier, der ikke handler om pris, til at vurdere og udvælge udbud kan hjælpe med at løse både klima- og naturkrisen. WWF anbefaler bl.a. at.:

  • EU-landene i forbindelse med udrulning af havvind bør anvende en økosystembaseret tilgang, der bl.a. tager højde for de kumulative effekter fra alle maritime aktiviteter, klimaændringer og er i overensstemmelse med EU’s biodiversitetsmål.
  • EU-landene, når de udvælger steder til at opføre havvind, bør altid sikre, at der tages hensyn til økonomiske, miljømæssige og sociale effekter, så udbygningen af havvind bliver så naturvenlig som muligt.
  • At alle bør gøre brug af kvalitative kriterier i deres udbud, og at Danmark under alle omstændigheder bør indføre høje kvalitative og naturvenlige krav og standarder i alle udbud og dermed medvirke til, at danske virksomheder bliver best in class på bæredygtighed.

For at tackle klimakrisen og den nuværende energisikkerhedskrise er der et akut behov for drastiske reduktioner i efterspørgslen efter fossile brændstoffer. For at opfylde Paris-aftalens mål om en global opvarmning på højst 1,5°C, skal EU’s energiefterspørgsel halveres inden 2050 sammenlignet med 2015-niveauer.

Derfor er det afgørende, at vi får en massiv udvidelse af den vedvarende elproduktion: ca. en 6-dobling i 2045 sammenlignet med 2021-niveauer. På det grundlag opfordrer WWF til, at vedvarende energi skal dække 50 pct. af EU’s endelige energiforbrug inden 2030 samtidig med, at vi lever op til vores mål for naturen.