27/04/2022

100 redeflåder skal hjælpe truet fugl

Den truede sortterne er i fare for at forsvinde fra dansk natur. Derfor støtter WWF Verdensnaturfonden fuglens sårbare yngleproces med 100 redeflåder.

I Nationalpark Vadehavet svømmer 100 mærkværdige genstande rundt i disse uger og i de kommende måneder. Der er dog ikke tale om særprægede fisk, fugle eller andet dyreliv, men derimod såkaldte redeflåder.

WWF Verdensnaturfonden har nemlig i samarbejde med nationalparken, Tønder Kommune og Naturstyrelsen udsat de mange redeflåder, som skal understøtte den truede sortterne i sin yngleproces.

Sortternen var engang en helt almindelig fugl i Danmark, men i dag er der 50-80 ynglende par tilbage, hvilket bringer den i akut fare for at forsvinde helt fra den danske natur. Og fuglens særprægede yngleproces gør den ekstra sårbar. Ternen bygger nemlig sin rede på flydende plantedele, tuer og lignende i lavvandede vådområder, men det gør rederne følsomme over for vind, vejr og rovdyr. Yderligere er der mangel på disse specielle levesteder, og derfor udgør redeflåderne et alternativt og sikkert sted, hvor fuglen kan lægge sine æg.

”Sortternen er én af mange truede arter i Danmark og er et eksempel på, hvor hurtigt artstabet går. En fugl, der var ret almindelig for blot få generationer siden, er nu så sårbar, at vi må hjælpe den til at yngle. Nationalpark Vadehavet gør et glimrende stykke arbejde med at sikre sortternen, og det arbejde for biodiversiteten er vi hos WWF Verdensnaturfonden meget begejstrede for at kunne støtte op om,” siger seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden Thor Hjarsen, der selv deltog i udsættelsen af flåder mandag 25. april.

Sortternen yngler i maj, og det er derfor, at redeflåderne udlægges netop nu.

Projektet med redeflåderne er et led i WWF Verdensnaturfondens arbejde i og med dansk natur. Læs meget mere om vores danske projekter her.

Begejstrede børn hjalp til

Foruden WWF Verdensnaturfondens Thor Hjarsen deltog også en 2. klasse fra Tønder Grundskole samt repræsentanter fra Nationalpark Vadehavet og Naturstyrelsen i udsættelsen af redeflåderne. Skoleeleverne hjalp med stor begejstring til med at klargøre flåderne.

”Det var fedt at opleve børnene så engagerede og videbegærlige. Det er nemlig vigtigt, at vi allerede fra barnsben får gode naturoplevelser, så børnene tager glæden ved naturen med sig videre i livet. Bevidstheden om al den fantastiske natur, vi har i Danmark, er helt afgørende for, at vi også bliver ved med at passe på den,” siger seniorbiolog Thor Hjarsen.

I alt blev 20 redeflåder lagt ud mandag 25. april i Bremsbøl Sø. Derudover udlægges 80 redeflåder i Magisterkogen og Hasberg Sø.

Udlægningen af redeflåder sker med støtte fra QATO Fonden.

   

Vil du være med til at støtte WWF Verdensnaturfondens arbejde? Bliv Naturvogter her!