01/10/2013

Årsberetning 2013

I marts konkluderede FN, at miljømæssige trusler er nogle af de mest alvorlige hindringer for at løfte udviklingen i verdens fattigste lande. Her river skovrydning, klimaforandringer og overfiskeri tæppet væk under millioner af mennesker. Derfor har WWF sat tryk på arbejdet for at skabe grøn økonomi i udviklingslandene.

Det er nemlig en vigtig komponent i WWF’s mission: at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Vi arbejder for dette ved at bevare naturens mangfoldighed og sikre, at naturens ressourcer bliver udnyttet på en bæredygtig måde. Og så ved at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi. Men arbejdet strækker sig længere end til de varme lande i Syd.

Grønland og Arktis fik i det forgangne år sit velfortjente gennembrud i den danske offentlighed. Udviklingen i det høje nord blev forsidestof, og de danske politikere vågnede op. WWF Verdensnaturfonden har i de seneste år opbygget et team med stort kendskab til arktisk natur og samfund og har året igennem markeret sig kraftigt i debatten i både Danmark og Grønland. Målet med arbejdet er at sikre, at udviklingen i Arktis sker på en bæredygtig måde. Vi arbejder for, at der tages hensyn til den unikke natur, mens inuitbefolkningen i Grønland og de andre arktiske lande former deres fremtid.

Det forsøger vi at sikre med en seriøs, dialogorienteret og kompromissøgende tilgang, der udviser naturlig respekt for den befolkning, der i årtusinder har overlevet forandringer nær polen. Men kompromisser og dialog karakteriserer altid WWF’s måde at arbejde på. – Hvad enten det er i Arktis, Asien eller Afrika.

Slutteligt vil jeg sige tak for al den støtte, vi har modtaget i løbet af 2012/2013. Ingen af de resultater, som er beskrevet på de kommende sider, var mulige uden Jeres støtte.

Rigtig god læselyst!

Gitte Seeberg
Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden