Tekstilbranchen står traditionelt for et stort ressourcespild. Der bliver brugt tusindvis af liter vand, skadelige kemikalier og en masse sort energi i forbindelse med produktion af tøj til modebranchen. Blot en enkelt T-shirt kan koste op imod 1.400 liter vand at producere.

Siden 2011 har WWF og den svenske tøjkoncern H&M arbejdet sammen om at gøre både H&M og resten af modeindustrien mere bæredygtig.

Samarbejdet har de første fem år især haft fokus på at bedre håndtering af vandressourcer, så der bliver brugt mindre vand i alle led af produktionskæden. Det har blandt andet resulteret i, at 70.000 af H&M’s ansatte er blevet undervist i bedre håndtering af vand, og der er implementeret standarder for vand og kemikalier hos flere end 500 af H&M’s leverandører.

Klimapositiv værdikæde inden 2040
I et nyt Climate Savers partnerskab fra 2017-2020 skal H&M og WWF sammen arbejde for, at hele H&M’s varekæde bliver CO2-positiv i år 2040. Det ambitiøse mål skal gælde for hele H&M’s varekæde, og det betyder, at klimamålet også gælder for virksomhedens underleverandører. Det er mere end de fleste virksomheder normalt forpligter sig til.

H&M stopper imidlertid ikke her, men går endnu længere ud ad den grønne sti. De følger ikke alene deres tekstiler helt fra underleverandører til selve produktionen af tøjet – de følger også med os forbrugere hjem – helt indtil vi smider tøjet ud, eller giver det til genbrug. På den måde bliver hele tøjets levetid regnet ind i klimaregnskabet: Fra den tidlige fødsel på bomuldsmarkerne til tøjet er udtjent og måske bliver genbrugt til nyt tøj. H&M vil på den måde være klimapositive i hele tøjets livscyklus.

John Nordbo, Klimachef i WWF Verdensnaturfonden, siger:
”Vores samarbejde med H&M viser, at det netop er via de gode partnerskaber, at vi kan gøre den største forskel for naturen og klimaet. Via dialog og strategisk samarbejde har WWF i mange år talt for mere bæredygtig produktion og forbrug til fordel for os alle sammen. Vi er stolte af vores nye Climate Savers aftale med H&M og ser frem til samarbejdet for et bedre klima.”

H&M ’s nye klimastrategi sætter virksomheden i spidsen for tekstilsektoren på klimaområdet.
H&M vil:
Reducere virksomhedens direkte og indirekte CO2-udledning (Scope 1 og 2) med 85 % i 2020 i forhold til 2014.
Reducere det gennemsnitlige energiforbrug per kvadratmeter og åbningstid i alle H&M’s butikker med 25% i 2030 sammenlignet med forbruget i 2016.
Opskalere sit klimapolitiske engagement – H&M vil aktivt arbejde for at påvirke og styrke miljøpolitik på globalt og regionalt plan.
Ved hjælp af Science Based Targets sikre at virksomhedens klimamål er på linje med Parisaftalen og den seneste klimaforskning.
Opnå en CO2-neutral forsyningskæde for virksomhedens direkte og indirekte udledninger i 2030.
Opnå en klimapositiv værdikæde i 2040, så H&M reducerer flere drivhusgasser end der udledes i hele værdikæden og derved har en positiv indvirkning på klimaet.

Læs om WWF Climate Savers-programmet her