Netværk som vil gøre verden bedre
Netværket access2innovation sætter forskere, virksomheder og civile organisationer sammen for at udvikle bæredygtige løsninger til udviklingslande.

Access2innovation samarbejder med WWF om at identificere energimæssige udfordringer og løsninger i Kasese District nær den congolesiske grænse.

WWF har valgt at bruge netop dette distrikt som en art ”master-distrikt”, der skal være CO2-neutralt inden 2030. Se mere i videoen her på siden.
Samarbejder på tværs
Grundtanken bag access2innovation er, at de civile organisationer udpeger de væsentligste udfordringer, som de arbejder med. I samarbejde med forskere og danske virksomheder udvikler og afprøver de innovative løsninger, som efterfølgende bliver markedsført lokalt.
Adgang til verdens største vækstmarkeder
På den måde får de danske virksomheder adgang til nogle af verdens største vækstmarkeder med produkter, der er udviklet og testet i samarbejde med slutbrugerne. Universiteterne får mulighed for at bedrive praktisk anvendelig forskning, og slutbrugerne får et produkt, der er udviklet til at dække nøjagtig deres behov.

Det har indtil videre bl.a. ført til udviklingen af den ubemandede helikopter Sky-Watch, der blev udviklet til minerydning i Afrika og Asien, smartphoneapplikationen ViewWorld og den sammenklappelige letvægtstrillebør World Barrow.