FAQ
Må min virksomhed bruge WWF’s logo?
WWF’s navn og logo er de internationalt anerkendte symboler for naturbevarelse, og skaber associationer om tillid, troværdighed og videnskabelig ekspertise. Mange virksomheder er derfor interesserede i at bruge WWF’s logo i forbindelse med markedsføring og branding.

Virksomheder må kun bruge WWF’s logo i forbindelse med markedsføring, hvis de har indgået en skriftlig aftale med WWF herom, typisk i forbindelse med et strategisk partnerskab, et Climate Savers partnerskab eller et marketing partnerskab.

WWF’s erhvervssponsorer har mulighed for at bruge WWF’s særlige erhvervssponsorlogo på deres hjemmeside. Læs mere om fordelene ved at være erhvervssponsor her.

Kan min virksomhed få fradrag, når vi støtter?
Din virksomhed har fuld fradragsret for donationer til WWF på op til 15.600 kr. (2017), når der ikke gives nogen modydelser. WWF indberetter automatisk din donation til SKAT, så længe vi har din virksomheds CVR-nummer. Du kan donere til WWF’s arbejde her.

Hvis din virksomhed indgår et formelt partnerskab med WWF, er det op til din virksomhed at bedømme, evt. i samråd med revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning, fx en reklameudgift.

Min virksomhed vil gerne foretage en donation til WWF’s arbejde. Hvordan gør vi?
WWF er meget taknemmelige for donationer fra virksomheder, der ønsker at bidrage til vores arbejde for en mere bæredygtig fremtid. WWF’s kontonummer til donationer er: 9541 0006081002. Husk at angive din virksomheds CVR-nummer, hvis vi skal indberette donationen til SKAT.
I kan også donere et engangsbeløb til WWF’s arbejde her.

Hvilke typer virksomheder samarbejder WWF med?
Enhver virksomhed kan gøre verden grønnere, og WWF samarbejder med mange forskellige typer virksomheder verden over. I Danmark tilbyder vi samarbejdsformer, der tillader alle størrelser og typer af virksomheder at være med. Læs mere om mulighederne for samarbejde her.

Der er enkelte industrier, som WWF ikke tager imod penge fra, fx olie og gas, tobak og våben. Derudover siger WWF indimellem nej tak til henvendelser om partnerskab, når samarbejdet er for ressourcekrævende for WWF i forhold til de resultater, der kan skabes.

Hvad koster det at samarbejde med WWF?
WWF er en non-profit organisation – de midler vi får ind, skal ud og arbejde i verden. Når WWF indgår partnerskaber med virksomheder, bestemmes vederlaget til WWF ud fra en vurdering af, hvor mange ressourcer samarbejdet kræver for WWF, hvilken værdi der ligger i samarbejdet for virksomheden, og hvilken forskel samarbejdet kan gøre for planeten.

Kan min virksomhed bakke op om WWF’s arbejde uden at indgå et formelt partnerskab med WWF?
Virksomheder kan vælge at yde pro bono bistand til WWF i form af fx ekspertise og ressourcer. Pro bono ydelser er utroligt værdifulde for WWF’s arbejde, da de bidrager til at reducere driftsomkostninger og hjælper med at opbygge organisatorisk kapacitet.
Din virksomhed kan gøre en forskel med mange forskelligartede typer af bistand, lige fra grafisk assistance, medie og kommunikation til juridisk rådgivning og administrationsrelaterede ydelser. Din virksomhed kan også tilbyde WWF gratis annoncering og reklameplads og således bistå WWF i hvervning af nye støttemedlemmer og privatpartnere.

Kontakt os for at høre mere:
Email: erhverv@wwf.dk

Hvilke principper har WWF for partnerskaber med virksomheder?
WWF har otte kerneprincipper for virksomhedssamarbejde:
Et partnerskab skal udfordre ”business as usual”.
Et partnerskab skal betyde, at partnerne gør mere sammen end hver for sig.
Et partnerskab indgås mellem ligeværdige, der er enige om at være uenige.
Et partnerskab med WWF udgør ikke godkendelse eller certificering.
Et partnerskabs kommunikation skal fokusere på kerneområdet i partnerskabet.
Et partnerskab bygger på tillid og gennemsigtighed.
Et partnerskab har klare målsætninger og milepæle.
Et partnerskab er ikke eksklusivt: Der er ingen eksklusivitet på naturbevarelse.