GRØN OMSTILLING AF DANMARKS BLÅ ØKONOMI

Vores danske havnatur er under pres. Desværre i hele vores hav. Derfor mener vi, at havnaturens tilstand og bæreevne skal være udgangspunktet for, hvordan vi planlægger vores aktiviteter på havet.

Med støtte fra VELUX FONDEN viser vi med projektet ’Grøn Omstilling af Danmarks Blå Økonomi’ vejen for, hvordan vi forvalter vores hav både miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.

”Vi har i alt for mange år troet, at havet var uudtømmeligt, og at det kan tåle alt vores pres. Men miljøtilstanden og forskningen fortæller os, at det modsatte er tilfældet. Så selvom havet rummer et stort potentiale for økonomisk vækst og innovation, må vi erkende, at udgangspunktet er, at råderummet for længst er opbrugt. Så vi er nødt til at tænke bæredygtighed – både for havets og vores egen skyld. Men den gode nyhed er, at omstillingen i erhvervslivet er kommet op i omdrejninger. Nu skal vi have forvaltningen med også,” siger Thomas Kirk Sørensen, havbiolog i WWF Verdensnaturfonden.

Sammen med erhverv, finansinstitutioner, myndigheder, eksperter, interesseorganisationer og politikere drøfter vi, hvordan alle parter kan bidrage til at vende skuden for havet i Danmark.

Foto: Mats Westerbom / WWF Sverige

”Der er en enorm interesse for at udnytte havet kommercielt. Vi vil gerne have nye vindmølleparker, hive nogle af ressourcerne på havbunden op og styrke vores fiskeri. Samtidig er der interesse for, at væksten og udviklingen foregår bæredygtigt. Sammen med VELUX FONDEN går vi forrest for at sikre, at tingene går hånd i hånd. Vi tror nemlig på, at der både er plads til friluftsinteresser og havnatur – og at det samtidig er muligt at tjene penge til Danmark”

Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden

Derfor er havplanen så vigtig

Regeringens kommende havplan sætter rammerne for fremtidens blå økonomi. Den er derfor vigtig for Danmarks – og havets – fremtid.

Hør havbiolog Thomas Kirk Sørensens bud på, hvorfor havplanen er så vigtig – og hvorfor den måske ikke er helt så ambitiøs, som vi godt kunne tænke os.

WWF samler aktører, der arbejder med havet

Den 7. juni 2023 samlede vi mange af de vigtigste aktører, der arbejder med og på havet. Emnet var havet som økonomisk motor og behovet for bæredygtig forvaltning og en stærk kollektiv indsats fra virksomheder, finansielle institutioner, politikere og NGO’er. Offshore, shipping, fiskeri, turisme og flere andre brancher, hvis forretning afhænger af havet, deltog.

På dagen afholdt Bain & Company workshops med fokus på branchemæssige udfordringer og muligheder og præsenterede mulige fælles løsninger.

”Det er ekstremt vigtigt at få skabt større opmærksomhed omkring bæredygtighed i havene og hjælpe virksomhederne med at forstå, hvordan de ved at ændre praksis kan reducere deres påvirkning af havene og hjælpe med at genoprette det marine økosystem”

Torsten Hvidt, partner og Nordic Social Impact Lead i Bain & Company

De største barrierer og mulige løsninger

Ifølge en undersøgelse fra Bain & Company er der især tre ting, som afholder virksomheder, der arbejder i og på havet, i at investere i bæredygtige løsninger.

Lovgivningen er mangelfuld
• Manglende konsistent lovkrav og regulering
• Regulering går langsommere end innovationen
• Høj kompleksitet

Det er for dyrt
• Virksomheder har svært ved at skaffe finansiering
• Virksomheders forventninger til det kortsigtede afkast er for lave

De ved for lidt
• Virksomheder ved ikke nok om havet til at investere i det
• Teknologien, der gør det muligt at udnytte havets potentiale, er endnu ikke tilgængelig

Bain & Company identificerer også en række løsninger, der især kan realiseres via samarbejder og partnerskaber.

Større fokus på havet
• Virksomhederne skal vide, hvordan deres drift påvirker alle aspekter af havets bæredygtighed
• Virksomheder skal vide, hvordan ændrede havforhold påvirker deres forretning

Mere styring
• Behov for klare strukturer til at lede virksomheders arbejde med bæredygtighed på havet
• Behov for større kapacitet og yderligere kompetencer

Klarere målsætninger
• Virksomheder skal sætte klare mål for deres arbejde med bæredygtighed på havet
• Fokus på løbende tracking af alle relevante emner

Handling og initiativer
• Virksomheder, der gør det rigtige, skal udnytte deres position til at gøre endnu mere

Projektet er støttet af: