LEGO og WWF passer på klimaet sammen
LEGO Koncernen har i 2017 udvidet sit partnerskab med WWF Verdensnaturfonden som et led i bestræbelserne på at reducere CO2-udledninger fra fabrikker og aktiviteter i forsyningskæden og fremme en global indsats mod klimaforandringerne.
Sammen med WWF har LEGO Koncernen opstillet ambitiøse mål for at sikre en mere bæredygtig måde at fremstille LEGO® legeoplevelser og har fra 2020 forpligtet sig til:
En yderligere 10 procent stigning i CO2-effektivitet pr. LEGO klods, der produceres
Fortsat at sikre at 100 procent af energiforbruget dækkes af tilsvarende produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
Udbygning af dialogen med nøgleleverandører for at reducere CO2-udslippet i hele LEGO Koncernens forsyningskæde

LEGO Koncernen tilsluttede sig WWF Verdensnaturfondens Climate Savers-program i 2014. Virksomheden har sidenhen indfriet eller overgået alle sine klimamål, herunder:
100 procent af energiforbruget dækket af vedvarende energi. Cirka 6 mia. kroner er investeret i to havmølleparker.
Forskning i og udvikling af mere bæredygtige materialer.
Forbedring af energieffektiviteten ved produktion af LEGO klodser med mere end 12 procent.

Marjorie Lao, CFO i LEGO Koncernen og ansvarlig for virksomhedens strategi for bæredygtighed, siger:

”Vi har gjort store fremskridt ved at balancere 100 procent af vores energiforbrug med produktion af vedvarende energi, men vi ved også, at vi kan gøre mere for at gøre fremstillingen af LEGO klodser mere bæredygtig, især når det gælder reduceringer af CO2-udledningen fra vores fabrikker og hele vores forsyningskæde,” og fortsætter:

”WWF er en værdifuld samarbejdspartner, der udfordrer os til at nytænke, hvordan vi driver vores virksomhed, og inspirerer os til at fastsætte ambitiøse klimamål og inspirere børn til at passe på miljøet.”

Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, siger:

”Vores samarbejde med LEGO Koncernen er et fremragende et eksempel på, hvordan partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er kan være med til at finde løsninger på nogle af verdens store problemer. Med gode partnerskaber gør vi fremtiden mere bæredygtig. Derfor er jeg meget glad for vores klima-samarbejde med LEGO Koncernen.”

Dialog med leverandører for at reducere CO2-udslippet
LEGO Koncernens 2020-mål er at nedbringe CO2-udledningen med 10 procent, hvilket svarer til mere end 10.000 tons om året, eller at fjerne flere end 28.000 biler fra vejene. Hertil kommer, at LEGO Koncernen vil fortsætte med at samarbejde med sine vigtigste leverandører i løbet af de næste tre år for at nedbringe CO2-udledningen i den udvidede forsyningskæde. Udledning, som udgør mere end 90 procent af de i alt 1,1 millioner tons CO2-udledning fra indkøb, produktion og distribution af LEGO klodser.

LEGO Koncernen har gennemført et samarbejdsprogram til leverandører, kaldet ”Engage to Reduce” (E2R) om at rapportere og minimere CO2-udledningen, og i løbet af de næste tre år vil virksomheden udvide programmet til at omfatte mere end 80 procent af sin forsyningskæde og sætte mål for CO2-reduktion baseret på klimavidenskab.

At inspirere børn til at lære gennem leg
Underskrivelsen af det udvidede partnerskab faldt sammen med åbningen af CIimate Planet i Århus. WWF og LEGO Koncernen markerede underskrivelsen ved et byggearrangement, der involverede hundredvis af børn, der byggede deres vision om en bæredygtig fremtid ved hjælp af LEGO® klodser.

LEGO Koncernen har en række aktiviteter for at gøre børn interesseret i bæredygtighed. Børn over hele verden kan deltage i LEGO Planet Crew, hvor de kan lære vigtige miljøspørgsmål og sociale spørgsmål gennem legen, og give deres mening til kende om de områder, de føler sig mest passionerede omkring.

Som en del af det fortsatte partnerskab med WWF har LEGO Koncernen forpligtet sig til i 2020:
At reducere CO2-udslippet med 10 procent pr. klods i forhold til 2016
Målet bliver relativt i forhold til mængden af producerede klodser [tCO2e pr. ton LEGO klodser produceret]. Målt i 2016-data vil en reduktion af CO2-udslip med 10 procent medføre en reduktion på 10.000 tons CO2 årligt.
At bevare målet om 100 procent vedvarende energi
Sikre at aktiver inden for vedvarende energi fortsat producerer mere energi, end der forbruges i LEGO Koncernens fabrikker, kontorer og butikker globalt.
At reducere CO2-udslippet i forsyningskæden
Øge antallet af leverandører i E2R-programmet fra 30 til 50 til at omfatte strategiske leverandører, der er ansvarlige for mindst 80 procent af LEGO Koncernens direkte indkøb.
Supportere leverandører i at rapportere deres CO2-udslip til CDP (Carbon Disclosure Project) og forbedre deres CDP-performance og angive videnskabeligt baserede mål for at reducere CO2-udslip i overensstemmelse med LEGO Koncernens egen forskning.
At etablere et medarbejderengagementsprogram om miljø
Fortsat at engagere medarbejdere i at nedbringe miljøvirkningerne fra driften inden for energi, affald og vandforbrug.
At bevare en positiv virksomhedsposition inden for klimaændringer
Fortsætte med at aktivere og inspirere offentligheden, beslutningstagere og andre virksomheder om klimaændringer.

Læs om WWF Climate Savers-programmet her