06/10/2021

Levende Natur oktober 2021

I dette nummer af Levende Natur kan du læse, hvordan WWF har forhindret, at tusinder af dyrearter vil forsvinde i Myanmar på grund af et uigennemtænkt damprojekt. Du kan også se, hvordan vi indsamler ny viden, som skal hjælpe os med at redde brugden, der er verdens næststørste haj-art. Og du kan følge vores arbejde for at redde Antarktis’ pingviner, der kæmper mod klimaforandringer, overfiskeri og ødelæggelse af deres levesteder.

Rigtig god læselyst!

Gode naturhilsner Maria Houen Andersen, redaktør hos WWF Verdensnaturfonden