01/10/2014

Levende Natur, oktober 2014

Ugandas frodige regnskove og støvede savanner er hjemsted for en rig natur og et fascinerende dyreliv, heriblandt chimpansen. Der er i dag mellem 150.000-250.000 chimpanser tilbage i naturen, hvilket gør chimpansen til en truet dyreart. Dens levesteder er under pres på grund af skovrydning til landbrug, minedrift, fældning af træer til tømmer- og trækulsproduktion. Men chimpansen er også truet af krybskytteri og handel med levende aber. Chimpansen, der deler 98 procent af vores dna, er allerede forsvundet fra fire afrikanske lande, og i mange andre er den på grænsen til at uddø.

WWF arbejder derfor blandt andet i Uganda for at bekæmpe krybskytteri og udbrede ansvarlig skovforvaltning, så chimpansens levesteder bevares. Eksempelvis ved at begrænse illegal produktion af og handel med tømmer og trækul – og sikre, at lokalbefolkningen får adgang til en fair andel af skovens ressourcer og har den nødvendige viden, færdigheder og er motiverede til at forvalte skovene på bæredygtig vis. Men også ved at tilskynde virksomheder til at købe produkter fra ansvarligt forvaltede skove.

Naturbevarelse og bæredygtig udvikling er tæt forbundne. Vi mennesker driver nemlig rovdrift på klodens ressourcer, som vi er helt afhængige af for at overleve. Hvis vi skal sikre naturens mangfoldighed, skal vi derfor blive langt bedre til at bruge dens ressourcer med omtanke og på bæredygtig vis. I dette Levende Natur kan du derfor tage med til det sydvestlige Uganda, hvor der sker store fremskridt for både natur og mennesker. Tidligere måtte de lokale landsbyer omkring den fredede Kalinzu-regnskov gå på illegal skovhugst for at hente livsnødvendigt brænde og medicinplanter. Men med støtte fra WWF har de lokale nu indgået en aftale med myndighederne, der tilgodeser både skoven og de lokale, der nu er blevet aktive medspillere i at bevare den unikke regnskov. Ved at anerkende de lokales behov for ressourcer og inddrage dem i beslutningerne, får de nemlig større ejerskab og driver derfor ikke længere rovdrift på skoven.