01/10/2013

Levende Natur, oktober 2013

Et gammelt kinesisk ordsprog lyder, at når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. I WWF er vi ikke i tvivl om, at det er vindmøllerne, der er svaret på de udfordringer, vi står over for. Levende Natur sætter derfor denne gang fokus på bæredygtig energi og på WWF’s globale kampagne, der opfordrer de ansvarlige politikere, pensionskasser og investeringsbanker til at flytte 40 mia. dollars fra sort til grøn energi.

Grøn energi fra vind, vand og sol vokser kraftigt i disse år og kan stabilisere de finansielle markeder, skabe arbejdspladser og øge den globale velstand i en mere bæredygtig og retfærdig retning. Hvis blot 0,3 pct. af Sahara-ørkenen eksempelvis var dækket af solceller, ville hele Europa kunne blive forsynet med energi. Men hvis vi for alvor skal rykke, kræver det større fokus og villighed til at flytte investeringer fra den sorte til den grønne energi.

Du kan også læse udviklingsminister Christian Friis Bach give svar på tiltale, når Levende Natur spørger, om den danske regering støtter investeringer i kulkraftværker i udlandet. Og bliv klogere på om de otte største danske pensionskasser investerer i grøn eller sort energi.

Levende Natur tager dig også med syd for ækvator til DR Congo, hvor jagten på fossile brændsler skaber store problemer. Det britiske olieselskab Soco står nemlig klar til at bore efter olie i Afrikas ældste nationalpark, Virunga, der er hjem for sjældne arter som okapier, flodheste, skovelefanter og de truede bjerggorillaer – det er derfor helt afgørende for parkens fremtid, at olieplanerne stoppes!