01/10/2012

Levende Natur, oktober 2012

Verdens øjne hviler på Arktis, hvor et intenst storpolitisk spil er i gang. Når isen smelter, betyder det nye handelsruter og nye muligheder for råstofudvinding. Store økonomiske og sikkerhedspolitiske interesser er derfor opstået i kølvandet på klimaforandringerne.

Den industrielle udvikling lægger et kæmpe pres på de sårbare arktiske økosystemer, og ved udgangen af ​​dette århundrede vil meget være forandret. Klimaforandringerne betyder, at temperaturen stiger dobbelt så hurtigt som resten af verden. Når havisen smelter har det store konsekvenser for lokalbefolkningen og det sårbare arktiske dyreliv.

Udfordringerne er mange, og der er nok at tage fat på. Læs mere om WWF’s arbejde for at understøtte en bæredygtig udvikling i Arktis i dette nummer af Levende Natur og på wwf.dk/arktis