01/03/2022

Levende Natur marts 2022

‘Jeg ved en lærkerede’ er én af mine aboslut yndlingssange, når jeg skal putte mine børn for natten.
Helt ærligt er det også en af de få børnesange, jeg kan udenad. Men sangen er også bare super fin. Den handler om barnet, der med tilbageholdt åndedræt iagttager noget fint og skrøbeligt, som det gerne vil beskytte mod det fremmede.

For nylig fik sangen en ny dimension. For det er desværre ikke bare ræven og drengen, der vil samle bær, som vi skal beskytte æggene i lærkereden fra. Det gik for alvor op for mig i forbindelse med denne udgave af Levende Natur, hvor vi på redaktionen skulle udvælge 25 danske arter, som vi synes, at læseren skal se, før det er for sent.
Jeg tror ikke, at jeg er ene om at blive forbavset og forfærdet over, at en helt almindelig fugl som sanglærken trives så dårligt i Danmark, og at bestanden faktisk er mere end halveret siden 1970’erne, hvor vi begyndte at tælle dem. Og det er ikke bare lærkens sang, som vi hører meget mindre til. Haren, snoen og utallige sommerfugle er også truede enten over hele landet eller i store dele af det.  Faktisk har vi hele 1.844 arter på den danske rødliste, som blandt andet omfatter de plante- og dyrearter, der er uddøde, truede eller sårbare i Danmark.

Den gode nyhed er, at vi udemærket ved, hvordan vi løser den massive tilbagegang. I WWF Verdensnaturfonden har vi arbejdet med at redde sårbare og truede arter i hele verden i over et halvt århundrede. Et rigtig godt eksempel på det er denne måneds artikel om den lille fjeldræv, som lever i vores nabolande Sverige og Norge. Her har vi formået – gennem intensivt arbejde – at bringe den smukke ræv fra nærmest total udryddelse tilbage på fode igen.

Jeg håber, at du vil finde dig en god solstråle og nyde det spirende forår med Levende Natur og en god kop kaffe! Tak, fordi du gør vores vigtige arbejde muligt.

Rigtig god læselyst!

Maria Houen Andersen
Redaktør, WWF Verdensnaturfonden