01/03/2016

Levende Natur, marts 2016

Vækst presser tigrene væk

Dette nummer af Levende Natur sætter fokus på WWF’s arbejde for at beskytte tigrenes levesteder i Myanmar. Myanmar har længe været underlagt militæret men har for nylig haft sit første demokratiske valg, og virksomheder strømmer ind i landet for at udnytte de urørte naturressourcer. Naturen og dyrene risikerer derfor at blive tilsidesat.

Regeringen ønsker for eksempel at anlægge en vigtig handelsvej fra Bangkok i Thailand til havnebyen Dawei i Myanmar. Problemet er, at vejen skærer igennem tigrenes leveområder og vil derfor splitte skoven op. Tigrene har brug for store sammenhængende områder at leve og jage på, og derfor arbejder vi på at finde en løsning, der er til gavn for både mennesker, natur og dyr.

Du kan i dette nummer også læse om en stor bevilling WWF sammen med flere partnere har fået fra Villum-fonden til at vise vejen for naturskånsomt fiskeri i Danmark. Et projekt der kommer til at løbe over de næste tre år, og som du kan læse mere om på side 17.

Læs mere om ovenstående og meget andet inde i bladet.