01/03/2014

Levende Natur, marts 2014

WWF i Myanmar
Myanmar er en af de mest biologisk mangfoldige nationer på kloden. Landets rige natur rummer alt fra sjældne floddelfiner og truede tigere til brusende floder og uspolerede skovområder. Landets regering er meget bevidst om, at de unikke naturressourcer skal være fundamentet for en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig fremtid. Men det bliver ikke let. For Myanmar står over for et hidtil uset pres fra internationale virksomheder, der står på spring for at udnytte landets naturrigdomme.

Et sårbart og ungt demokrati som Myanmar mangler desværre ofte en effektiv lovgivning og ramme for, hvordan naturen og dens skatte skal forvaltes. Det er derfor afgørende, at virksomheder frivilligt påtager sig et ansvar i dette arbejde, hvis man skal undgå massiv forurening og at drive rovdrift på ressourcerne. WWF har startet et lokalt forankret projekt i Myanmar, der skal få virksomhederne til frivilligt at tage ansvar for naturen og opbygge en stærkere miljøregulering af virksomhederne i landet på længere sigt.

Flagermus i Danmark
Også herhjemme er den vilde natur vigtig for en række unikke og fascinerende arter. Vi har blandt andet hele 17 forskellige flagermus-arter baskende rundt i Danmark, hvoraf de fleste er helt afhængige af skoven. Mens Dannevang tidligere var dækket af et stort tæppe af urskov, står i dag kun ensomme øer af oprindelig urørt skov tilbage. Ifølge WWF er løsningen mere vild og urørt skovnatur.

Virksomheder og grøn omstilling
Dette nummer af Levende Natur sætter også fokus på, hvordan virksomheder kan gå forrest i den grønne omstilling. Det har LEGO Koncernen gjort ved at indgå en Climate Savers-aftale med WWF, der opstiller konkrete mål for, hvordan virksomheden kan reducere sit CO2-udslip ved blandt andet at bruge mere vedvarende energi og udnytte energien mere effektivt.

Få svar på, hvordan du selv kan være med til at gøre noget ved klimaforandringerne. D. 29 marts ruller Earth hour, WWF’s Sluk Lyset-kampagne, ind over kloden igen. Lad os slukke lyset for klimaet!