01/03/2013

Levende Natur, marts 2013

Klimaforandringerne er en af vor tids største udfordringer. Den globale opvarmning stiger med alarmerende hast og følger kurven for forskernes værste scenarier. Den positive nyhed er dog, at to ud af tre danskere gerne vil gøre mere for klimaet. Det er også nødvendigt, at både befolkningen, virksomhederne og politikerne trækker i samme retning, hvis vi skal stoppe klimaforandringerne.

Hvis vi fortsætter med at bruge jordens ressourcer og udleder CO2 i samme tempo og omfang som nu, kan vi allerede i vores eller vores børns levetid se frem til stigende vandstande, tørker, oversvømmelser, storme og hedebølger. Det vil gå hårdest ud over nogle af verdens fattigste og mest udsatte mennesker, forstyrre fødevareproduktionen og true og udslette vigtige arter, naturtyper og økosystemer.

Årets første Levende Natur sætter derfor fokus på kampen for klimaet. Bliv klogere på konsekvenserne for natur, dyr og mennesker overalt på kloden, hvis temperaturen stiger 2, 3 eller 3 grader. Du kan også læse, hvordan WWF mener, at Danmarks kommende klimalov, kan blive verdens mest ambitiøse af slagsen. Vi ser også nærmere på, hvor klimakampen kommer til at stå i fremtiden – er løbet kørt for de internationale klimaforhandlinger, og hvad skal der til, hvis vi skal vende udviklingen, inden det er for sent? Og så ruller Earth Hour igen over kloden. Den 23. marts kulminerer verdens største klimakampagne, når millioner af mennesker verden over slukker lyset i en time for at sende et signal til politikerne om, at der skal handles nu, hvis vi skal bremse klimaforandringerne.