01/06/2018

Levende Natur, juni 2018

De sjældne og kritisk truede bjerggorillaer lever i et uigennemtrængeligt skovområde højt oppe i bjergene mellem Uganda, DR Congo og Rwanda. De var vitterligt på udryddelsens rand for bare 30 år siden. Faktisk var der kun 2-300 tilbage.

Men takket være en massiv bevaringsindsats og samarbejde mellem WWF, den internationale gorillabevarelsesorganisation og lokalbefolkningen fik vi vendt den triste udvikling – og i starten af juni kom den gode nyhed, at der nu lever over 1.000 bjerggorillaer i beskyttede nationalparker!

Skuespiller Ghita Nørby har været WWF-ambassadør i mere end 20 år. I marts tog hun med WWF til Uganda for at sætte fokus på de truede gorillaer. I dette nummer af Levende Natur kan du læse hendes beretning om, hvordan vores støtter har været med til at sikre positiv udvikling for et af verdens mest udryddelsestruede dyr. Blandt andet ved at give lokalbefolkningen et ordentligt livsgrundlag, så de ikke driver rovdrift på gorillaernes hjem i skoven.

Så lyt til Ghita, der siger det ret præcist: ”Når du ser ind i øjnene på en bjerggorilla, ser du jo dig selv.” Selvom det går den rigtige vej for bjerggorillaen, er den stadig under pres. De største trusler kommer desværre fra os mennesker. Derfor ligger løsningen også hos os.