01/12/2013

Levende Natur, december 2013

Store tropiske skovområder og unikke økosystemer bliver hvert år ryddet for at gøre plads til plantager og landbrug med palmeolie og soja. Palmeolien indgår i vores fødevarer som vegetabilsk olie, og sojaen indgår som ingrediens i foderet til vores millioner af svin, kvæg og fjerkræ.

Når skoven bliver ryddet mister truede arter som orangutangen, dværgelefanten, tigeren og jaguaren deres levesteder – ligesom lokalbefolkningens levegrundlag forsvinder.

I løbet af det seneste årti er det globale forbrug af palmeolie steget med 2-3 millioner ton om året. Det er en fordobling siden 2002. Udviklingen skyldes i høj grad, at lande som Kina og Indien har oplevet en økonomisk vækst, og befolkningerne dermed har fået større købekraft. Men på trods af dette slår ingen EU, når det gælder om at ødelægge verdens skov via import af varer. Det blev i sommer kortlagt i en stor EU-rapport.

Den ærgerlige rekord er sket på trods af, at EU’s stats- og regeringschefer i 2008 vedtog, at den globale afskovning skal være halveret i 2020 (i forhold til 2008) og helt være stoppet inden 2030.

Dette nummer af Levende Natur sætter fokus på vores forbrugsrelaterede skovrydning. Bliv klogere på, hvordan vores glubende appetit på kød og andre dagligvarer er med til at rydde regnskov. Løsningen er ikke at stoppe med at producere eller importere palmeolie og soja – men at efterspørge en ansvarlig produktion af de to råvarer.

Få også svar på, hvordan fødevareminister Karen Hækkerup vil arbejde for at reducere Danmarks fodaftryk i regnskoven som følge af palmeolie- og sojaproduktion. Da soja og palmeolie ofte er skjult i vores fødevarer, er det desværre svært at agere politisk forbruger og styre udenom de varer, der indirekte er med til at rydde regnskov på den anden side af kloden. Så hvem har ansvar for, at de varer, vi kan købe i supermarkedet, er ansvarligt produceret? Levende Natur har spurgt Danmarks to største detailkæder – Coop og Dansk Supermarked – og de forbrugere, der handler i butikkerne.