Stands pandemierne

På den anden side af Covid-19 står nye pandemier i kø, klar til at tage over. For vi har stadig ikke løst den virkelige årsag til pandemierne – naturkrisen: Vi fælder stadig de vilde dyrs skove, så de søger mod mennesker og overfører smitte. Krybskytter dræber og kommer stadig i kontakt med vilde dyr. Og de illegale markeder er stadig aktive og klar til at sende den næste pandemi på global rundrejse.

Derfor kæmper WWF Verdensnaturfonden i Asien for de vilde dyrs skove, mod krybskytter, og for at de lokale myndigheder engang for alle lukker de illegale markeder.

 

Støt WWF fast hver måned

Vi kæmper der, hvor pandemierne opstår.

Når du støtter WWF Verdensnaturfonden, støtter du vores mandskab i Asien, der kæmper for dyrene og mod den næste pandemi.

Kampen mod de illegale markeder

Asien

COVID-19 og mindst 61 % af alle menneskelige vira og sygdomme kommer fra dyr.

Som en af de eneste naturorganisationer i verden har WWF gennem mange år arbejdet med at bekæmpe og nedlukke handlen med truede dyr på dyremarkederne. Bl.a. gennem samarbejde med regeringer og oplysningskampagner blandt befolkningen. Med COVID-19 er arbejdet blevet endnu vigtigere.

Kampen mod krybskytterne

Sydøstasien

12 millioner snarer ligger spredt ud over skovene i Cambodja, Laos og Vietnam og truer de sjældne dyr. Men fælderne er ikke bare farlige for dyrene: Når krybskytter tager dyrenes ud af fælderne og fragter dem til markeder, er det med stor risiko for overførsel af nye sygdomme fra dyr til mennesker. Derfor træner vi vagterne i de asiatiske nationalparker i at bekæmpe krybskytterne og hjælper med det nødvendige udstyr.

Kampen for de store kattes skov

Myanmar

På grænsen mellem Myanmar og Thailand lever ikke mindre end 8 store kattearter. Myndighederne har besluttet at anlægge en asfalteret vej tværs gennem skoven. WWF Verdensnaturfonden arbejder for, at vejen skader mindst muligt. Bl.a. ved at skabe grønne korridorer på tværs af vejen, så dyrene har tilstrækkelig plads og bliver i skoven på afstand af mennesker.

Stands pandemierne


Vi patruljerer Asiens skove og forhindrer krybskytter i at dræbe og fragte truede dyr til illegale markeder, hvor smitten spredes og pandemierne opstår.

Stop naturkrisen


WWF Verdensnaturfonden har mandskab ude i felten, der kæmper for at bevare dyrenes skove og afstanden mellem mennesker og vilde dyr.

Støt WWF


WWF er verdens største internationale naturorganisation. Når du støtter WWF, hjælper du os med at standse pandemierne der, hvor de opstår.