24/06/2022

Towards Deforestation and Conversion Free Investing in The Danish Pension Sector

Den danske pensionssektor kan og bør spille en vigtig rolle i kampen mod afskovning og ødelæggelse af anden natur. Mens stadig flere pensionsselskaber har fået øjnene op for naturens afgørende rolle i at bremse klimaforandringerne, så er der langt fra ord til handling.

Med dette fokuspapir kommer WWF Verdensnaturfonden med konkrete anbefalinger til, hvordan man som investor kan arbejde systematisk med at reducere sit aftryk på skov og anden natur. Klimakrisen og naturkrisen hænger uløseligt sammen. Hvis vi skal lykkes med at bremse begge kriser, så er et stop for global afskovning og naturødelæggelse centralt. Investeringer med afskovning på samvittigheden bør høre fortiden til.