03/03/2022

Tid til et grønt sprint i den danske pensionssektor

Der er høje grønne ambitioner og gang i den grønne omstilling i pensionssektoren, der på vegne af danskerne forvalter den største formue i Danmark. Skal vi nå de klimamål, vi som land har forpligtet os til, skal tempoet dog sættes op. Og så halter en række pensionsselskaber desværre fortsat bagefter.

For syvende gang kan WWF Verdensnaturfonden præsentere årets pensionsrapport, der sætter fokus på den grønne omstilling i pensionssektoren. Rapporten viser, at der er sket væsentlige grønne fremskridt hos de danske pensionskasser det seneste år, og at der mange steder er sat ambitiøse grønne mål for investeringerne. Der er dog brug for endnu mere handling, hvis vi skal nå at indfri Parisaftalens 1,5°C-mål og den danske regerings mål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030.