14/10/2022

Corporate Partnerships Report FY 2021 WWF DK

WWF’s mission er at opbygge en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Som Living Planet-rapporten viser, er de udfordringer som det globale miljø står over for i dag, for store, for indbyrdes forbundne og for presserende til, at en enkelt organisation kan løse dem alene.

WWF mener, at en bæredygtig fremtid opnås gennem bl.a. samarbejde med en række partnere, herunder regeringer, lokalsamfund, virksomheder og individuelle donorer. I FY21 arbejdede WWF med vores virksomhedspartnere for at hjælpe med at nå vores mission. Denne rapport viser, hvordan vores samarbejde med den private sektor kan spille en central rolle for verdens bæredygtige fremtid.