Sådan startede det

Først blev WWF's internationale organisation stiftet. 11 år efter fulgte den danske afdeling WWF Verdensnaturfonden efter.

I 1960 var den berømte britiske biolog Sir Julian Huxley i Østafrika for at lave research til en artikelserie. Han opdagede, at mange dele af Afrika, som 50 år tidligere havde været et mylder af vilde dyr, næsten var blottet for vildt. Han følte en trang til at råbe verden op og sætte en stopper for krybskytteri og andre trusler, som hærgede dyrelivet.

International fundraisinggruppe

Gennem artikler i den britiske avis The Observer advarede han briterne om, at habitater var blevet ødelagt og dyr blev jagtet i et sådant omfang, at meget af Østafrikas natur- og dyreliv kunne forsvinde i løbet af 20 år. Sir Julian, der på det tidspunkt var blevet UNESCO’s første generalsekretær, og the World Conservation Union (IUCN) var enige. Sammen med en række andre prominente personer, bl.a. maleren Sir Peter Scott, der tegnede WWF’s første logo, satte de skub i en international fundraising gruppe, der skulle arbejde for at bevare naturen.

Manifest og kontor

Den 29. april 1961 blev Morges Manifestet nedfældet, dokumentet der reelt grundlagde WWF (World Wide Fund for nature). Den 11. september samme år åbnede WWF sit første kontor i den lille schweiziske by Morges. Her skulle organisationen have base i samme bygning som World Conservation Union (IUCN), som man planlagde at arbejde tæt sammen med. WWF blev skabt af en unik blanding af erhvervsledere, videnskabsfolk og regeringsledere med støtte fra den hollandske prins Bernhard, og målet var ganske enkelt: at redde livet på jorden.

Fra arter alene til bredere udfordringer

Gennem de sidste fem årtier er WWF vokset i størrelse og udbredelse. Hvor WWF i 1960’erne primært lavede lokale indsatser til fordel for enkelte arter omfatter WWF’s arbejde i dag nationale, regionale og globale problemstillinger i al deres kompleksitet. I dag, over 50 år efter oprettelsen af WWF, er den naturbevarende organisation vokset til at være indflydelsesrig, uafhængig og global.

WWF i Danmark

Den danske afdeling af WWF blev oprettet den 15. maj 1972 under navnet WWF Verdensnaturfonden. Dette skete, da Prins Henrik satte 35 indflydelsesrige personer stævne på Fredensborg Slot til et konstituerende møde om WWF Verdensnaturfonden. Organisationen startede som ren fundraising-organisation. Målet var at skaffe penge til organisationen IUCN, som arbejdede for at redde truede dyrearter.

Fra arter til habitater

I slutningen af 70’erne skete der et skift i den danske organisation. Man erkendte, der skulle sættes bredere ind overfor at bevare arternes levesteder (i Danmark f.eks. Vadehavet). Man syntes, at det battede mere, end at redde enkelte arter af dyr og planter.

Globale sammenhænge

I 80’erne skete der så endnu et skift. Nu indså man, at beskyttelse af arter langt fra altid kunne ses isoleret i ét land.- Det skulle ses i en mere global sammenhæng. Et eksempel var de danske trækfugle, som kunne komme under pres, hvis man ikke sørgede for også at beskytte deres vinterkvarterer i Afrika fra det stigende befolkningspres, som i vid udstrækning reducerede deres levesteder

Bæredygtighed blev hot

Sidenhen er naturbeskyttelse i stigende grad blevet et spørgsmål om bæredygtighed (f.eks. at købe de MSC-mærkede fisk eller det FSC-mærkede træ), og hvordan mennesket kan leve i harmoni med naturen og udnytte dens ressourcer på en ansvarlig måde. I dag står WWF for World Wide Fund for Nature.