Nye veje til mere biodiversitet i Danmark

WWF og 15. Juni Fonden har indgået det strategiske udviklingspartnerskab ”Virksomhedsfinansieret Naturgenopretning”. Gennem bredt samarbejde fokuserer projektet på at skabe løsninger som sikrer mere plads til og højere kvalitet af natur og biodiversitet. Målet er at inspirere virksomheder, myndigheder, organisationer og borgere til fremtidens naturløsninger.

Dansk natur er i krise. Vi mister arter, levesteder forsvinder, og økosystemerne bliver mere og mere skrøbelige. I Danmark er blot 0,5-1% af landarealet og 0,02% af havarealet dedikeret til natur.

Der er kun syv år til, at Danmark skal være i mål med EU’s biodiversitetsstrategi om 30% beskyttet natur, hvoraf 10% skal være strengt beskyttet. For at nå dette, er der behov for at Danmarks virksomheder går foran og prioriterer natur og biodiversitet i deres arealanvendelse.

Med ”Virksomhedsfinansieret Naturgenopretning” vil WWF og 15. juni Fonden gøre det nemmere for danske virksomheder at bidrage positivt til Danmarks biodiversitet. Ambitionen er at få store danske virksomheder på banen og inspirere til fremtidens løsninger, der sikrer mere plads til og højere kvalitet af natur og biodiversitet.