24/11/2022

WWF fejrer 50 år i pandaens tegn

Sammen med danskerne har Verdensnaturfonden i et halvt århundrede gjort en forskel for klodens vilde dyr og natur. Én af de største succeser er fremgangen for pandaen.

Gennem et halvt århundrede har WWF Verdensnaturfonden kæmpet for natur og dyr i Danmark og i hele verden. I denne uge markerer organisationen sin 50-års fødselsdag. WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling af World Wide Fund for Nature og blev stiftet i 1972 af prins Henrik.

Dengang så naturen både i Danmark og internationalt markant anderledes ud end i dag – på godt og på ondt. Siden 1972 er verdens bestande af vilde dyr nemlig i gennemsnit gået tilbage med 69 procent. Det viser WWF’s rapport ’Living Planet’ over naturens tilstand, som udgives hvert andet år og senest udkom i oktober.

”Vi ser med meget stor bekymring på udviklingen i tabet af vilde dyr og natur. Én million arter er truet af udryddelse, og ødelæggelse af naturområder i form af eksempelvis skovrydning har aldrig været mere omfattende. Naturen går med andre ord tilbage med rekordfart,” forklarer Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Pandaen er symbolet på naturens fremgang

Men der er alligevel grund til optimisme, mener generalsekretæren, der har stået i spidsen for WWF Verdensnaturfonden siden 2017.

”Jeg er utrolig stolt af WWF Verdensnaturfondens arbejde både i dag, og når vi ser tilbage. De seneste 50 år har vi i den grad vist, at tilbagegang kan ændres til fremgang for en lang række vilde dyr, og at det nytter at beskytte og genoprette natur,” siger Bo Øksnebjerg og nævner den ikoniske panda som eksempel.

Pandaen har siden organisationens stiftelse været selve symbolet på WWF. Men hvor pandaen i 1970’erne symboliserede naturens drastiske tilbagegang, er den sort-hvide bjørn i dag snarere et symbol på, at det kan lykkes at vende tabet af arter og natur. De seneste årtier er antallet af pandaer nemlig vokset med over 60 procent. I dag er der mere end 1.800 pandaer i Kina, og pandaen er ikke længere en truet dyreart.

WWF Verdensnaturfonden har desuden været med til blandt andet at få gennemført to marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt, frede pukkelhvaler i Nuuk-fjorden i Grønland, plante over 2,4 hektar regnskov til orangutanger på Borneo og etableret verdens største nationalpark med tropisk regnskov i Colombia.

Klimaforandringer truer naturen

Presset på naturen er blevet tiltagende større de seneste 50 år, men det er fortsat ødelæggelse af levesteder, der er den største enkeltstående trussel mod vilde dyr. Men om få år ser det ud til, at klimaforandringer vil blive den primære faktor for tilbagegang i arter, viser forskning og WWF’s seneste statusrapport over verdens vilde dyr og natur.

Det betyder, at tilgangen til naturbevaring skal ændre sig i de kommende år, mener Bo Øksnebjerg.

”Klimaforandringer vil stille helt nye krav til naturbeskyttelse og -genopretning. Klimaforandringer forstærker naturtabet, og naturtabet forstærker klimaforandringer. Det er en ond cirkel, der kun kan brydes, hvis vi i højere grad tænker de to kriser – klima- og naturkrisen – sammen,” siger generalsekretæren.

”Heldigvis ser vi i Danmark og globalt stigende fokus på konsekvenserne af klimaforandringer og tabet af natur. Det gælder både i befolkningen og blandt politikere og de store virksomheder, og det er positivt. Det er tempoet, der bekymrer mig,” slutter Bo Øksnebjerg.

3 dyr, vi er tæt på at miste:

  • Java-næsehornet. Den mindste af de fem arter af næsehorn er ét af verdens mest truede dyr. Der er mellem 60 og 70 næsehorn tilbage i naturen på Java, Indonesien, hvor den bor.
  • Vaquitaen. En tandhval i marsvinefamilien, der lever i den Mexicanske Golf. Der er omtrent ti vaquitaer tilbage i naturen, og det gør dyret til ét af verdens mest sjældne og truede.
  • Amurleoparden. Med omkring 100 amurleoparder tilbage i naturen er dyret ét af verdens mest truede. De fleste amurleoparder lever i Rusland, men kan også findes i Kina.

3 dyr i fremgang:

  • Bjerggorillaen i Uganda. For få årtier siden var bestanden af bjerggorillaer i Uganda tæt på kollaps. Men i dag er bestanden mere end fordoblet, og der er mere end 1.000 bjerggorillaer i Uganda i dag.
  • Jaguarer i Argentina. Jaguarbestanden i den Atlantiske Skov i Argentina er fordoblet på kun 15 år takket være WWF’s samarbejde med blandt andet lokalsamfund og andre partnere.
  • Næsehorn i Nepal. I 2015 var der 645 næsehorn i Nepal. I dag er der 752 – en stigning på 16 procent.

Se WWF Verdensnaturfondens 50-års fødselsdagsvideo: 

En del af et fællesskab

WWF Verdensnaturfondens arbejde er finansieret af støtte fra danskerne og i samarbejde med fonde, virksomheder og Danida. Fonden arbejder i Danmark for at forbedre naturen på land og i havet, men også internationalt, hvor WWF Verdensnaturfonden både er engageret i egne projekter og støtter lokale WWF-afdelingers arbejde.

Den danske afdeling af WWF er blot én ud af knap 100 WWF-kontorer i hele verden. Organisationen er verdens største naturorganisation og beskæftiger mere end 6.000 mennesker globalt.