13/10/2022

Verdens vilde dyr er i drastisk tilbagegang

Hele 69 procent er de globale bestande af vilde dyr i gennemsnit faldet på fem årtier. Også i Danmark er adskillige arter i frit fald.

I Den Demokratiske Republik Congo lever den østlige lavlandsgorilla. I dag er der færre end 4.000 af verdens største gorilla tilbage i naturen, for bestanden er faldet med hele 80 procent mellem 1994 og 2019.

Det er blot ét eksempel på den drastiske tilbagegang i artsbestande, som truer hele verdens biodiversitet. Det viser WWF’s nyeste rapport over tilstanden for vores vilde planet, der udkommer hvert andet år.

Hele 69 procent er de globale bestande af pattedyr, fugle, fisk, krybdyr og padder i gennemsnit faldet siden 1970.

Amazonas er hårdt ramt

Værst står det til i de tropiske egne af kloden. Her er biodiversiteten traditionelt højest, men det er samtidig også her, naturen er udsat for flest presfaktorer: land- og skovbrug, jagt, forurening, invasive arter og klimaforandringer.

I Mellem- og Sydamerika er dyrebestandene i gennemsnit faldet med 94 procent. Regnskoven Amazonas er ét af de økosystemer, som er allerhårdest ramt.

“Selvom naturtabet er størst mange tusinde kilometer fra Danmark, så spiller vi danskerne faktisk en rolle i ødelæggelsen af regnskoven. Danmark er nemlig storimportør af soja og palmeolie, som kommer fra områder, hvor der regnskoven bliver fældet i stor stil.” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

1.800 danske arter er truet

Også i Danmark er biodiversiteten truet. Her er hele 1.800 arter af planter og dyr i fare for at forsvinde.

Det gælder også nogle af vores mest kendte og folkekære arter som torsken og ålen. Torsken er i dag så godt som forsvundet fra Østersøen, mens ålen er kritisk truet.

”For få årtier siden var torskebestanden sund og god i Østersøen. I dag er bestanden kraftigt reduceret på grund af ødelæggelse af levesteder, forurening, overfiskeri og iltsvind. Det har medført, at erhvervsfiskeriet er stærkt begrænset, og selv lystfiskere kun må hjemtage en enkelt torsk per dag. Det er et godt eksempel på, hvordan naturkrisen direkte påvirker vores velfærd,” siger Bo Øksnebjerg.

Løvfrøen er i fremgang

Heldigvis er der også eksempler på, at naturtabet kan vendes.

Ødelæggelse af levesteder for løvfrøen gennem det meste af 1900-tallet medførte en meget drastisk tilbagegang for arten. Siden 1950’erne menes arten at være forsvundet fra 90 procent af dens ynglesteder.

Men tilbagegangen er nu stoppet. I dag kvækker op mod 20.000 hanner i store dele af Danmark, og den danske bestand er på vej frem.

Læs mere om WWF Verdensnaturfondens indsatser for at beskytte og genoprette dansk natur og arter. 

Fakta om rapporten:

  • WWF’s rapport over tilstanden for vores vilde planet, Living Planet-rapport, undersøger 32.000 bestande fra mere end 5.000 arter
  • Værst står det til i Syd- og Mellemamerika og i ferskvandsområder
  • Ødelæggelse af levesteder er den primære årsag til tilbagegangen i artsbestande. Om få år kan det dog være klimaforandringer, der driver artstabet
  • 1 million arter i truet af udryddelse globalt
  • Download rapporten og læs mere her.