31/08/2020

VELUX Gruppen indfanger alle sine historiske CO2-udledninger

Gennem et nytænkende partnerskab med WWF Verdensnaturfonden tager VELUX Gruppen frem mod 2041 ansvar for hele koncernens historiske CO2-aftryk.

VELUX Gruppen lancerer i dag koncernens nye ’klima-ed’ om at blive Lifetime Carbon Neutral på gruppens 100-års fødselsdag i 2041. Hermed forpligter ovenlysfirmaet sig til at binde hele virksomhedens historiske CO2-aftryk siden dets grundlæggelse i 1941.

Det svarer til i alt 5,6 mio. tons CO2 i skovprojekter, der bliver udviklet og drevet af WWF Verdensnaturfonden.

Samtidigt forpligter VELUX Gruppen sig til at reducere gruppens fremtidige CO2-udledninger med 100% frem mod 2030 på virksomhedsniveau og med 50% på tværs af hele koncernens værdikæde i overensstemmelse med Paris-aftalens mest ambitiøse 1,5-graders scenarie.

 

Tager ansvar for fortid og fremtid

Lifetime Carbon Neutral er et nyt og banebrydende initiativ for virksomheders klimaansvar. Det er initieret af VELUX Gruppen og udviklet i tæt parløb med WWF Verdensnaturfonden.

Initiativet gør det muligt at tage ansvar for både historiske og fremtidige CO2-udledninger. Det nytænkende initiativ vil samtidigt bevare noget af verdens mest værdifulde og biodiversitetsrige regnskov samt forbedre leveforholdene for de lokale samfund.

– Vi står overfor en alvorlig klima- og naturkrise, som kalder på et ekstraordinært lederskab nu. Derfor har vi i tråd med vores værdier og virksomhedsfilosofi om at gøre det lidt bedre, udviklet initiativet, Lifetime Carbon Neutral. Det er en helt ny forpligtelse over for klimaet, som bliver indfriet gennem et 20-årigt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden. Forhåbentligt kan vi inspirere andre virksomheder til at følge i vores fodspor og gå i nul over en hel levetid og sammen sikre en bæredygtig fremtid for alle, siger David Briggs, administrerende direktør hos VELUX Gruppen.

 

Vigtig skov bliver reddet

VELUX Gruppen vil i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden investere i fem skovprojekter, der samlet vil bevare og genoprette op mod 200.000 hektar tropisk skov med høj biodiversitet. Det svarer til et areal, der er større end Lolland, Falster og Møn tilsammen.

Det forventes, at op mod 10 millioner nye træer skal plantes, og at der vil blive skabt jobs og bæredygtig udvikling for de lokale befolkninger som er en integreret del af skovprojekterne.

De første to ud af fem skovprojekter er allerede identificeret og kommer til at ligge i henholdsvis Uganda og Myanmar.

– Klimaforandringer og tab af biodiversitet udgør i dag de største globale risici, og der er derfor et stort behov for ambitiøse handlinger på tværs af alle sektorer, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid for de kommende generationer. VELUX Gruppens idé om at binde koncernens historiske CO2-aftryk som en del af Lifetime Carbon Neutral-initiativet er en nytænkende klimaforpligtelse, der også redder noget af klodens mest værdifulde natur, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden og fortsætter:

– Det er ambitiøst at forpligte sig til Paris-aftalens 1,5-graders mål, men det er særdeles fremsynet, at VELUX også har tænkt investeringer i naturen ind som en del af løsningen, fordi naturen leverer afgørende økosystemtjenester til os mennesker i form af blandt andet fødevarer, rent drikkevand og medicin. Så udover at afhjælpe selve klimabelastningen, forebygger VELUX’ investeringer også imod tørke, migrationsudfordringer, at arter uddør, og vilde dyr kommer tættere på os mennesker. Det håber vi kan inspirere og hæve barren for virksomheders klimaansvar i Danmark og på globalt plan.

 

Velux vil skifte til grøn energi

Partnerskabet med WWF er en del af VELUX Gruppens bæredygtighedsstrategi 2030, som inkluderer ambitiøse emissionsreduktionsmål gennem Science Based Targets-initiativet.

Som en del af transformationen vil VELUX Gruppen øge investeringerne i energieffektivitet på koncernens fabrikker, skifte til vedvarende energi og indkøbe al elektricitet fra vedvarende energikilder samt ændre den måde, hvorpå koncernen specificerer og indkøber materialer.

Udviklingsminister Rasmus Prehn er positiv over for det nye initiativ og håber, at partnerskabet mellem VELUX og WWF Verdensnaturfonden kan være med til at inspirere andre:

– Hvis vi skal nå klimamålene, må og skal vi have den private sektor med ombord. Det er utroligt positivt at se så ambitiøst et partnerskab mellem VELUX og WWF Verdensnaturfonden. Sammen med VELUX’ egne ambitioner om at blive mere bæredygtige, er det her en meget stærk, samlet pakke. Jeg håber, at dette partnerskab kan være med til at inspirere andre – både herhjemme og internationalt, siger udviklingsminister Rasmus Prehn.

Mere om projektet:

  • I Uganda vil fokus være på at genoprette nedbrudte skove, plante ny skov og beskytte de eksisterende naturlige skove gennem en bred vifte af initiativer.
  • Projektet i Uganda vil også omfatte plantning af træer til skovbrug og plantagedrift uden for de beskyttede områder for at imødekomme efterspørgslen på forskellige skovprodukter og reducere presset på de naturlige skove.
  • Projektet i Myanmar vil have fokus på at bevare unik biodiversitet og skov i Tanintharyi- regionen i tæt samarbejde med og til fordel for lokalsamfundene.