12/08/2022

Ulovlig handel med kaviar truer støren

Samtlige arter af stør er truet af udryddelse på grund af illegal handel med kaviar, overfiskeri og forurening af fiskens levesteder.

En fisk, der har levet på jorden siden dinosaurernes tid, kan snart være fortid.

Den nyeste opgørelse fra IUCN, den internationale organisation for naturbevarelse, viser, at samtlige størarter nu er i fare for at forsvinde fra naturen.

Støren er særligt kendt for sin rogn, der sælges som den eksklusive og kostbare delikatesse kaviar.

Der findes i alt 25 størarter, hvoraf 17 arter nu er vurderet som ’kritisk truet’, fem arter er ’truet’, og tre arter er ’sårbare’ på den såkaldte rødliste over verdens truede dyrearter. Derudover er én størart helt forsvundet, siden IUCN lavede sin seneste opgørelse over støren for lidt mere end ti år siden.

”Støren er et uendeligt trist eksempel på, hvordan menneskets forvaltning af naturens gaver er fuldkommen ude af balance. Vi har overfisket alle de 25 arter i vores jagt på kaviar og samtidig ødelagt dens levesteder med forurening og dæmninger,” siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Illegal handel skal stoppes

Det har i mange år været ulovligt at handle med kaviar fra vildtfangede stør. Derfor kommer langt størstedelen af den kaviar, der handles i dag, fra opdræt. Alligevel udgør illegal handel med kaviar én af de allerstørste trusler mod støren. Alene i 2021 konfiskerede de danske myndigheder 48 dåser ulovlig kaviar under import til Danmark.

WWF arbejder globalt med lokale myndigheder og fiskersamfund om at stoppe ulovligt fiskeri af vilde stør og forhindre illegal handel af kaviar. Samtidig arbejder WWF med en omfattende naturbevaringsindsats for at beskytte størens levesteder og vandringsruter, som er blokeret af dæmninger.

Vil du være med til at støtte WWF’s arbejde for livet i og omkring havet? Bliv Naturvogter her.

Fem fakta om støren:

  • Støren er enten en ferskvandsfisk eller en vandrefisk, der lever i det sydøstlige Europa, Asien og Nordamerika
  • Støren kan leve helt op til 100 år og bliver sent kønsmoden. Derfor er det et langsigtet projekt at genoprette bestandene af stør.
  • Kaviar kaldes også ”det sorte guld” med reference til rognens kostbarhed
  • Den mest kendte størart, Beluga-stør, bliver først kønsmoden efter 18 år. Det er med til at gøre det kostbart at drive størfarme og driver prisen på kaviar op.
  • Jo ældre støren er, jo bedre skulle kaviaren efter sigende smage

Læs WWF Verdensnaturfondens 5 gode råd til at spare på Jordens ressourcer.