03/03/2022

Se, hvor grønt dit pensionsselskab er

Der er gang i den grønne omstilling i pensionssektoren, der på vegne af danskerne forvalter den største formue i Danmark. Men en række pensionsselskaber halter desværre fortsat bagefter, viser WWF Verdensnaturfondens syvende pensionsrapport.

AkademikerPension indtager førstepladsen på WWF Verdensnaturfondens rangering af pensionsselskabernes grønne profiler. Pensionsrapporten vurderer hvert år pensionsselskabernes klimaindsats med udgangspunkt i seks centrale kategorier, der favner alt fra grønne investeringsmål til politikker for eksklusion- og frasalg af fossile investeringer.

Og rapporten viser, at der er sket væsentlige grønne fremskridt hos de danske pensionskasser det seneste år, og at der mange steder er sat ambitiøse grønne mål for investeringerne.

”De danske pensionsselskaber forvalter Danmarks største pengetank med mere end 4000 milliarder kroner i formue på vegne af danskerne. De forventer, at pensionssektoren sætter turbo på den grønne omstilling og omsætter de grønne løfter til reel handling. Mange af selskaberne er godt på vej. Men alle skal gøre mere. Og så er der brug for, at sektoren også tænker natur og biodiversitet ind i klimaarbejdet, hvis de skal nå i mål,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Der mangler reel klimahandling

Pensionsrapporten udkommer i år for syvende gang. Og hvor det sidste år var PKA, der indtog førstepladsen, er det i år AkademikerPension, der med 15 point placerer sig i toppen. Herefter følger PKA med 14 point og P+ og Pensam med henholdsvis 13 og 12 point.

I årets rangering finder man desuden et stort midterfelt, som nu arbejder seriøst med klimaindsatsen, men hvor de grønne løfter mangler at blive omsat til ambitiøse kortsigtede mål og reel handling, der kan ses i de konkrete investeringsaktiviteter.

”Vi ser i år et stort midterfelt i rangeringen, hvor pensionsselskaberne i stigende grad arbejder seriøst med klima og har forpligtet sig til Paris-aftalens 1,5°C-mål. Det er positivt, men samtidig mangler der – trods grønne strategier – reel klimahandling hos flere pensionsselskaber. Det gælder ikke mindst de pensionsselskaber, der kommer dårligt ud af rangeringen. Her er der brug for en ambitiøs indsats for at kunne påstå, man reelt bidrager til at gøre noget ved klimaudfordringerne,” siger Bo Øksnebjerg.

Udvikling i pensionssektorens grønne omstilling

Selvom der er behov for et grønt sprint i pensionssektoren, er der siden seneste WWF-rapport i december 2020 sket positive grønne fremskridt i den danske pensionssektor.

  • Flere selskaber har forpligtet sig på, at deres investeringer skal være CO2e-neutrale senest i 2050 (net-zero 2050)
  • Som noget helt nyt har ni pensionsselskaber vedtaget officielle CO2e-reduktionsmål for 2025 og/eller 2030.
  • De fleste pensionsselskaber har nu sat tydelige, grønne investeringsmål – dog med svingende ambitionsniveau.
  • Flere pensionsselskaber har styrket koblingen mellem aktivt ejerskab og frasalg – og dermed forpligtet sig på at frasælge investeringer, der ikke lever op til Parisaftalens temperaturmål ved udgangen af 2022.
  • 14 ud af 15 pensionsselskaber har nu eksklusions- og frasalgspolitikker for kul og olie fra tjæresand. Det viser en tydelig udvikling, hvor fossile energikilder i stigende grad ses som kontroversielle og urentable investeringer. Der er dog behov for, at politikkerne omsættes til investeringspraksis.

Rangering af de danske pensionsselskabers klimaindsats

Rapporten baseres på en dybdegående spørgeskemaundersøgelse med kvalitative og kvantitative besvarelser fra 15 af de største danske pensionsselskaber. Analyse af spørgeskemabesvarelserne er suppleret med og valideret af “desk research”. Desuden har WWF forelagt de pensionsspecifikke analyser for de respektive pensionsselskaber for at sikre transparens, aktualitet og validitet af data og analyseresultater. I vurderingen og pointgivningen lægges der vægt på, at spørgeskemasvar kan understøttes af konkret og/eller officiel dokumentation.

Skemaet viser pointgivningen og rangeringen af de danske pensionsselskaber i årets undersøgelse (2021) sammenlignet med pointfordelingen i sidste års rapport (2020). Pointgivningen afspejler de specifikke analyser af de enkelte pensionsselskaber med udgangspunkt i WWF’s vurderingskriterier (se mere i rapporten nedenfor).

*Det påpeges, at rækkefølgen afspejler pointgivningen i 2021 og i tilfælde, hvor to eller flere pensionsselskaber har samme antal point ses der på udviklingen i point fra 2020 til 2021.
*Sampension har udeladt at besvare WWF’s spørgeskema, hvorfor der ikke er gennemført en analyse af pensionsselskabets arbejde med klima. Derfor afspejler skemaet pointgivningen for de resterende 15 pensionsselskaber, herunder udvikling og gennemsnit.