11/12/2022

Sådan hjælper vi den hvide bjørn mod nord

Mens temperaturen i verden er steget omkring én grad, er den steget 3,1 grad i Arktis. Forskerne taler om, at vi om blot 20 år kan se helt isfri somre på det nordlige kontinent. Udviklingen er en katastrofe for de fleste af Arktis’ vilde dyr, der ikke kan nå at omstille sig i takt med de hurtige forandringer. Den ikoniske isbjørn er en af de arter, som er kommet under pres.

Vi monitorerer isbjørnene

For at forstå isbjørnens bev[1]ægelsesmønstre bedre, så har WWF sat satellit-øremærker på isbjørne, der er blevet fanget efter at have forvildet sig ind i menneskelig bebyggelse ved kysten i Hudson Bay i Canada. De nye øremærker erstatter de gamle GPS-halsbånd, som kun kunne bruges på hanner, men var for store til hunner og unger. De nye øremærker kan bruges på isbjørne i alle størrelser, så man kan spore og analysere deres adfærd. Denne viden kan bruges til mere effektivt at forebygge konflikter mellem dyr og mennesker, men også til at få indsigt i dyrenes adfærdsmønstre i et opvarmet Arktis.

Beredskab til bjørne og mennesker

WWF har udviklet et beredskab, hvor vi uddanner og udstyrer fem til ti lokalsamfund i Grønland, som er i høj risiko for at få besøg af sultne isbjørne. En del af indsatsen handler om oplysning, så de lokale ved, hvordan de kan begrænse de lugtkilder, der tiltrækker bjørnene. Denne viden kombineret med nyt udstyr skal give lokalbefolkningen mulighed for at opdage og skræmme nærgående isbjørne væk samt forebygge, at de kommer tæt på, så det ender med fatale konsekvenser for isbjørne såvel som for mennesker. Projektet skal også indsamle værdifuld viden, som kan danne grundlag for, at beredskabet bliver udbredt til endnu flere bosteder.

Vi kortlægger naturen

Vi er alle afhængige af, at det Arktiske Ocean, også kaldet Ishavet, trives. Det er nemlig med til at regulere klodens klima og understøtter fantastiske økosystemer med isbjørnen øverst i fødekæden. Derfor har WWF udpeget 83 prioriterede områder til naturbeskyttelse i og omkring det Arktiske Ocean. Udpegningen er baseret på forskning og viden fra lokalbefolkningen. Ved hjælp af den grundige kortlægning af naturen og økosystemerne kan vi arbejde målrettet mod at få bevaret naturen her og give mennesker og vilde dyr tid og ro til at vænne sig til de ændringer, som de stigende temperaturer kommer til at forårsage.


Vidste du, at …

… der i dag er 45 procent mindre havis, end der var i 1975? Forskere mener, at vi om blot 20 år kan risikere at se helt isfri somre i Arktis?

Støt WWF’s arbejde

Med din støtte kan vi fortsat kæmpe for isbjørne og alle de arter, der lige nu er ofre for et klima ude af kontrol. Sms VILD til 1217 og støt med 100 kroner eller send et valgfrit beløb via Mobilepay på 373739.