24/10/2023

Ny global aftale kan redde verdens truede floddelfiner

En række sydamerikanske og asiatiske lande forpligter sig nu via en politisk aftale til at vende udviklingen for verdens truede floddelfiner. Aftalen kommer i kølvandet på den tragiske massedød blandt floddelfiner i Amazonas. WWF er begejstrede og glæder sig over udsigten til langsigtet hjælp til de truede pattedyr.

Mindst 153 floddelfiner har mistet livet i Amazonas siden den 23. september. Værst står det til i Tefé-søen i det nordvestlige Brasilien, hvor cirka 10 procent af alle søens floddelfiner er døde på en uge. Det skyldes sandsynligvis en dødelig kombination af udbredt tørke og høje vandtemperaturer målt til 39,1 grader.

WWF har sammen med lokale organisationer og myndigheder igangsat en redningsaktion for floddelfinerne og samtidig presset på for en international aftale, som sikrer langsigtet hjælp til de stærkt truede dyr.

Det resulterer nu i en politisk aftale. I Bogotá i Colombia forpligter 11 sydamerikanske og asiatiske lande sig tirsdag den 24. oktober 2023 via Global Declaration for River Dolphins til at gøre endnu mere for at beskytte de seks arter af floddelfiner, som alle enten er betegnet som truede eller kritisk truede, og det glæder os.

”Naturen er i knæ på grund af menneskers adfærd. Dyr dør for øjnene af os. Derfor er det vigtigt, at organisationer og myndigheder hurtigt mobiliserer støtte, når der er behov for det. Vi er nødt til at tage ansvar og redde arter, der kommer i klemme. Med denne aftale kan vi redde floddelfinerne, før det er for sent,” siger generalsekretær Bo Øksnebjerg og fortsætter:

”Floddelfiner er fantastiske rovdyr, der hersker i vigtige flodsystemer. Bestanden er en god indikator for miljøtilstanden, og vi har desværre set en dramatisk tilbagegang på hele 73 procent over en årrække og senest med massedøden i Amazonas. Samtlige arter af floddelfiner er enten truede eller kritisk truede. Vi mistede Yangtze-floddelfinen i 2007. Det må ikke ske for de andre arter. Derfor skal vi sætte ind og beskytte arterne og de flodsystemer, hvor de lever, før det er for sent.”

Vi nærmer os et tipping point i Amazonas

Landene forpligter sig blandt andet til at øge opmærksomheden omkring floddelfinerne og skrue op for overvågningen. De skal desuden forbedre vandkvaliteten i floderne, hvor arterne lever, støtte forskningsprojekter og øge fiskerikontrollen, da mange floddelfiner dør i de lokale fiskeres net.

”Aftalen er et vigtigt skridt, men massedøden blandt floddelfiner hænger uløseligt sammen med, at vi presser Amazonas og vores regnskove alt for hårdt. Vi nærmer os et punkt, et tipping point, hvor Amazonas er i så stor ubalance, at den ikke længere kan genskabe sig selv. Vi fælder simpelthen for mange træer, skovbrandene hærger og temperaturerne stiger. Det forstyrrer vandkredsløbet, så der falder mindre nedbør, og vi får længere tørke. Det er en negativ spiral, der går ud over arterne, og den skal vi have brudt,” siger Bo Øksnebjerg.

Han oplyser, at der flere steder i Asien findes meget små bestande af floddelfiner på under 100 individer, og at bestandene i Sydamerika er større, men samtidig gået mere markant tilbage.

Der forsvinder hver dag over 100 arter fra de tropiske regnskove.

Landene bag aftalen er Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Cambodia, Colombia, Ecuador, Indien, Nepal, Pakistan, Peru og Venezuela.