08/03/2024

Kritisk truet næsehorn gør markant fremgang i Kenya

Der lever nu 1.000 sorte næsehorn i Kenya, hvor dyret for kort tid siden var tæt på helt at uddø. Den markante fremgang viser, at ambitiøs naturgenopretning virker, lyder det fra WWF Verdensnaturfonden. 

Med færre end 400 tilbage i naturen i 1980’erne var det sorte næsehorn tæt på helt at uddø i Kenya. Siden er det gået fremad for Afrikas mindste art af næsehorn, og i dag er antallet af sorte næsehorn i Kenya oppe på 1.000.  

Det vækker begejstring i WWF Verdensnaturfonden, der er dybt involverede i indsatsen for at beskytte og genoprette bestanden af næsehorn i Kenya og blandt andet har bidraget til landets officielle handleplan for det sorte næsehorn.  

“Det er fantastiske nyheder, at det sorte næsehorn runder så vigtig en milepæl. Fremgangen i Kenya viser, at det virker, når vi laver sammentænkt naturgenopretning med fokus på både arter, levesteder og lokalbefolkning,” siger Mette Boye, der er miljøfaglig direktør i WWF Verdensnaturfonden.  

Bestanden af sorte næsehorn i Kenya er nu halvvejs mod landets mål om at nå 2.000 dyr i 2037.  

Foruden Kenya lever det sorte næsehorn også i blandt andet Sydafrika. Her går det langt fra så godt med at beskytte næsehornet som i Kenya. Mens der de senere år har været ganske få eller slet ingen tilfælde af krybskytteri mod sorte næsehorn i Kenya, blev der alene i 2023 dræbt knap 500 i Sydafrika.  

Og det er bekymrende, lyder det fra Mette Boye. 

“Det er vigtigt at huske på, at det sorte næsehorn fortsat er et kritisk truet dyr, og i Sydafrika er næsehornet fortsat jaget for sine kostbare horn. Det tager tid at vende tilbagegangen, som vi kan se det i Kenya, hvor det har taget knap 40 år at fordoble bestanden. Derfor er der behov for en massiv indsats for at beskytte dyret – også i Sydafrika,” siger hun.  

Der findes omkring 6.500 sorte næsehorn og mere end 20.000 hvide næsehorn på det afrikanske kontinent.

Støt WWF’s arbejde for næsehornene og andre truede dyr her.