LATINSK NAVN

Panthera onca

LEVESTEDER

Skov, græs- og vådområder. Syd-, Nord- og Mellemamerika; fra det sydlige USA til det nordlige Argentina.

BESTAND

Skøn: 15.000 individer.

MÅL

Længde
1,1 – 1,9 meter lang.

Højde
55 – 76 cm høj.

VÆGT

Op til 160 kg.

STATUS

Nær truet.

Engang levede jaguaren i et område, der strakte sig fra sydstaterne i USA helt ned til Sydspidsen af Sydamerika. I dag er den stort set udryddet fra Nordamerika, og findes hovedsageligt omkring Amazonas i Sydamerika. Jaguaren er et toprovdyr i junglen, og er med til at regulere bestandene af byttedyr. WWF har i over 40 år arbejdet i Amazonas, hvor vi blandt andet hjælper med at beskytte jaguaren og dens levesteder.

Et kattedyr med en utrolig styrke

Jaguaren er det største kattedyr i Nord- og Sydamerika. De fleste jaguarer har orangefarvet pels med genkendelige rosetter af mørk pels. Der findes også jaguarer med en mørkere pels, hvor rosetterne ikke er lige så tydelige.

Jaguaren er et muskuløst kattedyr med store muskler omkring nakken og kæberne. De utrolig stærke kæber kan knuse skjoldet på en skildpadde og en alligators panser.

Sammenlignet med en tiger eller en løve, nedlægger jaguaren sit bytte lidt anderledes. Tigere og løver bider deres byttedyr i halsen, hvor jaguaren bider sit bytte i kraniet. Jaguaren er heller ikke bleg for at begive sig ud i vand. Den er nemlig en fornuftig svømmer, og bruger gerne floderne i regnskoven til at snige sig ind på sit bytte.

I toppen af fødekæden

Som et toprovdyr i junglen, spiller jaguaren en vigtig rolle i økosystemet. Den er øverst i fødekæden, og er med til at regulere bestanden af for eksempel hjorte, navlesvin og kaimaner.

Derfor er beskyttelsen af jaguaren også med til at beskytte de andre dyr i regnskoven. Jaguaren har kun cirka 46 procent af sine oprindelige levesteder tilbage. Dens levesteder er vanskelige at komme til, derfor er det svært at opgøre den samlede bestand. Et forsigtigt estimat er, at der er omkring 15.000 individer.

Jaguarens foretrukne levesteder varierer mellem tæt regnskov, sumpområder, anden løvskov og åbne græsområder. Det er sjældent, at jaguaren lever over 3.000 meter over havniveauet.

Skoven i Amazonas skal beskyttes

I Amazonas bliver store skovområder fældet med overraskende hastighed. Hvert eneste minut bliver områder på størrelse med tre fodboldbaner fældet. Skovområderne bliver fjernet for at skabe plads til sojaproduktion og marker til landbrugskvæg.

Afskovning ødelægger jaguarens levesteder, men det samme gælder for regnskovens andre dyr. Tab af levesteder har store konsekvenser for hele økosystemet i regnskoven. Jaguarens levesteder bliver opsplittet, hvilket gør det sværere for den at finde andre jaguarer, når den skal parre sig og svært for den at finde føde. Det har gjort, at jaguarbestanden de seneste år har været faldende.

Derudover er mange konflikter mellem mennesker og jaguarer opstået. Menneskerne jager jaguarens naturlige byttedyr. Jaguaren kan finde på at slå menneskernes kvæg ihjel, som nu går og græsser, hvor dens tidligere byttedyr plejede at være. Mennesker der bor tæt på skovene, slår jaguarer ihjel, hvis de kommer for tæt på deres kvæg.

Samtidig er jaguarer populære blandt krybskytter. Der er efterspørgsel på den smukke pels, og de små killinger er i høj kurs som kæledyr.

WWF kæmper for jaguaren

Efter 40 års arbejde i Amazonas har WWF opbygget en stor erfaring og viden om jaguaren og dens færden.

  • Vi har etableret korridorer og sammenhæng mellem dens levesteder, så det er nemmere for den af at bevæge sig frit rundt og parre sig.
  • Vi arbejder med lokale landsbyer og beslutningstagere for at skabe forståelse for at passe på skovene.
  • Vi er med til at informere om konsekvenserne af at spise kød, da regnskoven i stigende omfang bliver ryddet til fordel for sojaproduktion og græsningsarealer til kvæg.
  • Vi uddanner lokale til at hjælpe med at overvåge jaguaren og andre vigtige dyrearter i Amazonas. Siden 2009 har WWF overvåget jaguarer i Upper Parana Atlantic Forest i det nordlige Argentina ved hjælp af GPS-halsbånd.
  • Vi arbejder for at mindske konflikter mellem mennesker og jaguarer. Det gør vi ved at arbejde med de landsbyer, hvor problemet er størst. Vi er blandt andet med til at bygge jaguarsikre hegn omkring kvæg.

I 2002 var WWF med til at skabe verdens største regnkovsprojekt: Amazon Region Protected Areas. Projektet beskytter 95 områder på i alt 520.000 kvadratkilometer i Amazonas. Det er et område 12 gange større end Danmark.