LATINSK NAVN

LEVESTEDER

BESTAND

MÅL

VÆGT

STATUS

Latinsk navn
Panthera onca

Levesteder
Skov, græs- og vådområder. Syd-, Nord- og Mellemamerika; fra det sydlige USA til det nordlige Argentina.

Bestand
Skøn: 15.000 individer.

Længde
1,1 – 1,9 meter lang.

Højde
55 – 76 cm høj.

Vægt
Op til 160 kg.

Status
Nær truet.

Engang fandtes jaguaren i stort tal hele vejen fra sydstaterne i USA og ned til sydspidsen af Sydamerika. I dag er den stort set udryddet fra Nordamerika og findes nu hovedsageligt omkring Amazonas. Jaguaren fungerer som toprovdyr og er med til at regulere bestandene af byttedyr i junglen. WWF har arbejdet i Amazonas i over 40 år og hjælper med at beskytte jaguaren, dens levesteder og det væld af andre arter, der også er udbredt her.

Kan knuse et skildpadde skjold
Jaguaren er det største kattedyr i Nord- og Sydamerika. De fleste jaguarer har orangefarvet pels med genkendelige rosetter, men de findes også i meget mørke versioner, hvor rosetterne er vanskelige at få øje på.

Jaguaren har forholdsvis korte ben og bemærkelsesværdigt store muskler omkring nakken og kæberne. Den store kats kæber er kraftige nok til at knuse både skildpadders skjold og alligatorers panser og kan dermed dræbe stort set hvilket som helst byttedyr, den møder.

Jaguaren har en særlig metode at dræbe på. Hvor tiger og løve bider byttedyret i hals eller nakke, bider jaguaren gennem kraniet mellem ørerne. Også ulig andre store katte undgår jaguaren ikke vand. Den er en dygtig svømmer og bruger gerne regnskovenes floder til at snige sig ind på sit bytte.

Jaguarer lever hver for sig i store territorier. I Amazonas findes der eksempelvis kun mellem 1 og 4 jaguarer pr. 100 km². Jaguarer kan mødes året rundt for at parre sig. Hunnen føder oftest et kuld på 2-4 killinger og giver dem mad og beskytter dem indtil, de er 1 år. Ungerne holder sig i nærheden af deres mor til, de er 2 år, og bliver kønsmodne, når de er mellem 2 og 4 år.

Et toprovdyr i fødekæden
Jaguaren er i dag udbredt fra det sydlige USA til det nordlige Argentina. Den har kun ca. 46 % af sit oprindelige levesteder tilbage. På grund af jaguarens ufremkommelige levesteder er det vanskeligt at gøre den samlede bestand op, men et forsigtigt estimat lyder på omkring 15.000.

Jaguarens levesteder er tæt forbundet med tilstedeværelsen af vand. Dens foretrukne levesteder varierer mellem tæt regnskov, sumpområder, anden løvskov og mere åbne græsområder. Jaguaren foretrækker oftest mere lavtliggende områder, kun sjældent på 3.000 m. over havniveau.

Jaguaren spiller en vigtig rolle i de økosystemer, den lever i. Som toprovdyr er den øverst i fødekæden og er dermed med til at regulere bestandene af de byttedyr, som den jager, f.eks. hjorte, navlesvin og kaimaner. Det opretholder en sund balance i fødekæden og økosystemet.

Ved at beskytte jaguaren beskytter man også mange af de andre dyr, der lever i området. Alene i Amazonas findes der over 400 arter af pattedyr, 1.300 arter af fugle, næsten 400 slags krybdyr, mindst 3.000 fiskearter, over 400 arter af padder og 40.000 plantearter. Derfor vil mange arter nyde godt af jaguarens beskyttelse.

Oprindelig skov er livsnødvendig
I Amazonas bliver der fældet skovområder på størrelse med tre fodboldbaner hvert eneste minut! Det sker især for at skabe plads til sojaproduktion og græsningsområder til landbrugskvæg.

Men de oprindelige skove er livsvigtige for jaguaren. Afskovningen gør ikke kun levestederne for jaguaren mindre, men også levestederne for jaguarens byttedyr. Derfor har tab af levesteder blandt andet den store konsekvens for jaguaren, at den får sværere ved at fange føde.

Effekten af afskovning opsplitter jaguarens levesteder. Det bliver derfor mere og mere vanskeligt for de store kattedyr at finde hinanden, når de skal parre sig. Det medvirker direkte til, at bestandene af jaguarer falder.

Der udspiller sig store konflikter mellem mennesker og jaguarer. Blandt andet fordi mennesker, der bor i skovene, jager jaguarens naturlige byttedyr. Derfor anses den store kat ofte som en konkurrent. På samme måde slår jaguaren til tider kvæg ihjel som i dag græsser, hvor kattens naturlige byttedyr plejer at være. Derfor dræbes jaguaren ofte af mennesker, der bor omkring skovene.

Krybskytteri forekommer desværre også på grund af jaguarens smukke pels og en stor efterspørgsel på de små søde killinger som kæledyr.

Det gør WWF
WWF har arbejdet i Amazonas i over 40 år og har dermed opbygget en stor erfaring og viden om jaguarens færden og levevis. Vi hjælper med at etablere korridorer og sammenhæng mellem jaguarens levesteder, så det er nemmere for dyrene at bevæge sig rundt efter føde og for at parre sig.

Vi arbejder med lokale landsbyer og beslutningstagere for at skabe en bedre forståelse for vigtigheden af at passe på skovene frem for at fælde den. WWF er også med til at informere om konsekvenserne ved at spise kød, da regnskoven – dvs. jaguarens levested – i stigende omfang bliver ryddet for at give plads til kvæggræsningsarealer og sojaproduktion til kvæg- og grisefoder.

Gennem uddannelse af lokale guider hjælper WWF med at overvåge jaguar og andre vigtige dyrearter i Amazonas. De indsamlede data hjælper os til bedre at forstå jaguarens status og bevægelser rundt i landskabet. Siden 2009 har WWF også overvåget jaguarer i Upper Parana Atlantic Forest i det nordlige Argentina ved hjælp af GPS-halsbånd.

WWF arbejder hårdt på at reducere konflikterne mellem jaguarer og mennesker. Dette gør vi ved at arbejde i de lokale landsbyer, hvor problemerne er størst. Vi er bl.a. med til at bygge jaguarsikre hegn omkring kvæget. På den måde mindsker vi risikoen for, at jaguarer dræber kvæg, og mindsker derved også de lokales tilskyndelse til at slå jaguarer ihjel.

I 2002 var WWF med til at skabe verdens største tropiske regnskovsprojekt: Amazon Region Protected Areas (ARPA). Det har været en stor succes, og projektet understøtter 95 beskyttede områder på i alt 520.000 kvadratkilometer i Amazonas – et område 12 gange Danmarks areal!

Tekst