Red dyrene i Amazonas

WWF kæmper for klodens vilde dyr og natur

Vi nærmer os bristepunktet

Siden 1970’erne er 17 procent af regnskoven forsvundet. Det er et areal på størrelse med Frankrig, som er ryddet. Det sker som følge af skovbrande, minedrift, udvidelse af landbrug og andre menneskelige aktiviteter.

Forskere vurderer, at ryddes yderligere 5 procent, vil regnskoven nå et kritisk punkt, hvor den ikke længere kan opretholde sig selv. Det vil få fatale konsekvenser for de millioner mennesker og dyre- og plantearter, som er dybt afhængige af en natur i balance samt skabe alvorlige klimaforandringer for hele kloden. Der skal gøres noget nu – det er 11. time for Amazonas.

 

WWF gør en forskel

I WWF er vi involveret i flere vigtige indsatser for at stoppe den voldsomme skovrydning i Amazonas. Vi er med i arbejdet for at få officielt beskyttet naturområder i regnskoven. Vi samarbejder ydermere med regeringer, virksomheder og lokalsamfund om at skabe en bæredygtig tilgang til regnskovens ressourcer.

Derudover er vi dybt engagereret i brandslukningsarbejdet. Det inkluderer blandt andet:

  • At støtte det lokale slukningsarbejde med udstyr heriblandt mobile brandpumper, som gør det muligt at komme ud til svært tilgængelige områder
  • Sørge for at dyrehospitalet i Pantanal har udstyr og medicin til at behandle tilskadekomne dyr
  • Træne frivillige i at blive en del af de lokale brandkorps
  • Træne brandkorpsene i give tilskadekomne dyr førstehjælp

SÅDAN BRUGER VI PENGENE

Vi sørger for at bruge din støtte med omtanke. Og vi lover dig, at din støtte gør nytte der, hvor behovet er størst.

Langt størstedelen af din støtte går til vores projekter rundtomkring i verden. Det kan fx være bevarelse af dyrenes levesteder, bekæmpelse af skovbrande og plastikindsamling. Bare for at nævne nogle eksempler.

En del af din støtte bruges også til at gå i dialog med politikerne omkring endnu mere naturvenlig lovgivning. Og så går en del af bidragene også til at skaffe endnu mere støtte fra danskerne, engagere flere i kampen for naturen og fortælle om jordens sande tilstand. For at vi kan gøre en større forskel nu – og i fremtiden.

En lille del af dit bidrag går til at drive organisationen og give WWF et sted at bo.