Først skovbrande, så oversvømmelser.

For få år siden så vi billeder af koalaer, der på grund af de voldsomme skovbrande gav op og satte sig ned på den brændende jord. I år er det rekordstore oversvømmelser, der truer de ikoniske dyr. Eksperter vurderer, at der kun er op til 100.000 vilde koalaer tilbage i alt i verden – og de kæmper for deres liv mod en natur, der i disse år går amok.

Man kan ikke sige koala uden at tænke på Australien. Men koalaerne er nu klassificeret som truede og risikerer at være regionalt uddøde i 2050. Koalaer findes kun i få regioner på Australiens østkyst, så forsvinder de fra ét område bliver hele arten utrolig sårbar.

Hjem i brand

Mere end 61.000 koalaer blev påvirket af de australske skovbrande i 2019-2020. Skovbrandene resulterede desværre i skader, traumer, røgindhalering, varmestress, dehydrering, tab af levesteder og død for alt for mange koalaer. Som resultat af det drastiske fald i artens bestand klassificerede den australske regering i 2022 for første gang koalaen som truet.

… og så kom vandet

WWF Australien var knap nok kommet i gang med at genoprette koalaernes levesteder efter brandene, så blev de ramt af oversvømmelser. I nogle af koalaernes vigtigste levesteder faldt der mere regn i den første uge i marts, end der normalt gør på et helt år.

Træer, buske og planter, der kan dæmpe oversvømmelserne, er forsvundet i skovbrandene, så oversvømmelserne er endnu mere voldsomme, end hvis de var sket i områder med sund natur. Vores kollegaer i WWF Australien er igen kommet på overarbejde for at redde koalaerne, denne gang fra druknedøden. På lang sigt kæmper vi for at genoprette den vigtige natur, der er hjem for vilde koalaer og andre vilde dyr.

Udsigterne er grumme: hvis koalaerne ikke får en alvorlig håndsrækning, så kan de uddø fra New South Wales inden 2050.

Sådan redder vi koalaerne:

Vi støtter op om WWF Australiens kamp for koalaerne. De har blandt andet lanceret initiativet ”Koalas forever”, som er en vision om at fordoble antallet af vilde koalaer inden 2050. En håndsrækning til koalaerne:

  • Vi yder akut hjælp til koalaer, der kæmper mod oversvømmelser. Vi redder dem fra vandmasserne og giver dem den nødvendige akutte hjælp, så vi kan redde så mange som muligt. Vi har som målsætning, at intet dyr skal rejse mere end to timer for at komme til dyrlæge. Det handler blandt andre ting om at øge kapaciteten på eksisterende dyrehospitaler og om investeringer i en mobil veterinærenhed, der hurtigt kan komme frem til dyr i nød.
  • WWF spreder frø med droner for at skabe koala-korridorer og vi etablerer en fond, der skal skabe incitament til, at landejere giver plads til fristeder for koalaerne.
  • Koalas Forever er en del af WWF’s Regenerate Australia Plan, den største og mest innovative dyrelivs- og landskabsprogrammer i Australiens historie.
  • Vi skal bremse naturkrisen, der risikerer at løbe løbsk, hvis vi ikke håndterer det nu. Bliv Naturvogter og støt vores arbejde for en natur i balance.

Dit månedlige bidrag går blandt andet til at

redde truede dyr

bevare natur i Danmark og resten af verden

beskytte havet

mindske klimaforandringer

giver danskerne mere viden om naturen