Lyden af sommer

Hvad giver mere sommerfølelse end synet af sommerfugle og vilde bier, der danser fra blomst til blomst?

Luk øjnene. Om lidt går det løs. De første varme stråler rammer ansigtet og får de vilde blomster til at spire. Du mærker græs mellem tæerne. Og naturen eksploderer af liv og farver.

Men der mangler noget. Den summende lyd af sommer stilner af. De vilde bier og brummende humlebier, som kendetegner er smuk sommerdag, bliver sjældnere. Vores insekter forsvinder nemlig alt for hurtigt.

Vi ødelægger deres hjem

Inddragelse af levesteder og intensivering af landbrug, skovbrug samt anvendelse af sprøjtegifte har resulteret i færre bivenlige levesteder.

Bestøverne dør også som følge af overdreven brug af sprøjtemidler. Klimaændringer og invasive arter skaber ekstra udfordringer for de vilde bestøvere, der allerede er under pres.

Den sjette massedød

I Danmark er 56 vilde biarter og 14 dagsommerfuglearter truede. Og 19 af de vilde danske biarter er uddøde.

Der er heldigvis mange måder, vi kan hjælpe vores superhelte på. Både herhjemme og ude i verden.

Vilde danske biarter i fare for at uddø: 20 procent.
Danske dagsommerfugle i fare for at uddø: 19 procent.

Det kan du gøre

Plant også bivenlige, hjemmehørende blomster: Bier og andre insekter sætter stor pris på disse blomster, der giver både nektar og pollen.

Du kan også lave et insekthotel, hvor arterne kan have deres redepladser. Det er nemt og kræver ikke mere, end at du borer huller i forskellige størrelser (bor ikke hele vejen igennem) i en træstub, som hænges på en solrig plads.

Har du meget plads, kan du prøve at lave en blomstereng på din egen grund eller gå sammen med andre og etablér en i dit nærområde. Blomsterengen må aldrig gødes, og der må kun sås hjemmehørende, danske arter.

Tag en pause fra havearbejdet, og lad dele af den vokse vildt. En varieret have med en blanding af vilde og kontrollerede planter, giver levesteder til et stort antal arter.

Dit månedlige bidrag går blandt andet til at

redde truede dyr

bevare natur i Danmark og resten af verden

beskytte havet

mindske klimaforandringer

giver danskerne mere viden om naturen