Vombat

Koalaens nærmeste slægtning

Hvad vejer den?
Omkring 30 kilo.

Hvor lever den?
I Australien og på Tasmanien.

Hvor stor bliver den?
 Op til en meter og 20 centimeter.

En del af pungdyrfamilien

Vombatten er et bjørnelignende pungdyr, der kan blive over en meter lang. Dens nærmeste slægtning er koalaen, som er et andet pungdyr, der også lever i Australien. Der findes i dag tre forskellige arter af vombatter, som alle lever i Australien eller på Tasmanien.

Ved fødslen er vombatungen ikke andet end cirka to centimeter lang og vejer omkring to gram. Når den er født, vil den ligesom andre nyfødte pungdyr suge sig fast til dievorten i pungen på moderen. Her vil den ligge og vokse de næste otte måneder, indtil den er på størrelse med en lille bold. Når den er parat til at forlade pungen, følger den moderen meget tæt, indtil den er næsten to år gammel.

Graver lange gange under jorden

Vombatten er udstyret med gnaverfortænder og kraftige kløer, som den bruger til at grave lange underjordiske gange med. For det meste sker det om natten, fordi vombatten typisk sover om dagen. Natten bruger den også til at søge føde, som primært består af græs, halvgræs, urter, bark og rødder.

Trusler

Af de tre arter af vombatter er den ene tæt på at uddø, en anden art er moderat truet, mens arten almindelig vombat stadig findes mange steder. Det skyldes blandt andet, at mennesket ser dem som en form for skadedyr, idet de ødelægger jorden, lidt ligesom en muldvarp gør. Derfor har man gennem tiden indfanget store mængder af vombatter for at passe på jorden.

En anden grund er, at menneskets kvæg, der er spredt udover alle de områder, hvor vombatten er udbredt, spiser vombattens føde.