Kænguru

Den hoppende barnepige

Hvor lever den?
I Australien.

Hvor langt kan den springe?
 
En kænguru kan springe helt op til 10 meter frem!

Hvad spiser den?
Kænguruen spiser som regel græs og andre planter.

Den australske længdespringer

Kænguruen er blevet et af symbolerne på Australiens fantastiske natur. Kænguruen har lidt samme kropsbygning som den store dinosaur Tyranosaurus rex med sine små arme, store fødder og lange hale. Den har også et nærmest hjortelignende hoved. Modsat den store, frygtindgydende og kødædende dinosaur er de fleste kænguruer ret så fredelige, og de lever af græs og buske.

Når kænguruen skal skynde sig, hopper den af sted på en måde, som er meget energibesparende. De muskuløse bagben virker som fjedre og den tykke hale som en slags styrestang. Den største af kænguruerne kan bevæge sig med en hastighed på op til 50 til 60 kilometer i timen.

Der findes omkring 60 forskellige arter af kænguruer. Den største af arterne er rød kæmpekænguru. Den har en længde (uden hale) på halvanden meter. Den mindste af arterne bliver kun omkring 25 centimeter. Kæmpekænguruen anser man for at være et skadedyr i Australien. Den jages for kødets og skindets skyld.

En rigtig hønemor

Kænguruer har en meget speciel måde at opdrage deres unger på. Kænguruen er som bekendt et pungdyr, og den har faktisk en pung lige midt på maven. I modsætning til næsten alle andre pattedyr føder pungdyrene deres unger i en tilstand, der ligner et lille foster. Når ungen bliver født, er den ikke større end det yderste led på lillefingeren. Via et duftspor finder den selv vej fra fødselsgangen hen over moderens pels for at nå dievorten i pungen. Den bliver i pungen, indtil den er nogle måneder gammel. I den første periode uden for pungen bliver ungen tæt på moderen. Indimellem hopper den ind i pungen igen for at spise og hvile sig.

Trusler

Mange kænguruarter er truede på grund af tab af levesteder.