Havskildpadde

Skildpadden med det indbyggede kompas

Hvad vejer den?
Normalt mellem 50 og 200 kilo, men læderskildpadden op til 900 kilo.

Hvor lever den?
 
Især i de varme have.

Hvor længe lever den?
Over 50 år.

Krydser havet

Havskildpadden kan svømme flere tusind kilometer hvert år. Når den skal yngle, vender den tilbage til nøjagtig den samme strand, den selv blev født på – også selvom den skal krydse havet for at komme til den.

Havskildpadden udnytter havstrømmene, der fungerer ligesom medvind på cykelstien. Den tager en havstrøm, ligesom vi ville tage toget. På den måde kan den spare på kræfterne på de lange svømmeture.

En havskildpadde kan være neddykket i en halv til en hel time ad gangen. Faktisk kan den ligge på bunden og sove hele natten på bare én mundfuld luft.

Hvordan finder en havskildpadde rundt i havet?

I hjernen har havskildpadden indbygget et kompas, der hjælper den til at navigere og finde rundt på kryds og tværs af verdenshavene.

 

Havskildpaddernes strande

Hvert år på særlige tidspunkter og på bestemte sandstrande kommer hunnerne i land om natten for at lægge æg. De graver en dyb rede i sandet og kan lægge mere end 100 æg per omgang. To måneder senere myldrer ungerne frem, og det er en farlig verden, der venter udenfor.

En masse rovdyr samles ved havskildpaddernes strande og æder de små unger som popcorn. Kun én unge ud af 1.000 overlever, til den bliver voksen. De unger, der overlever, svømmer for livet flere dage i træk, indtil de møder en havstrøm og lader sig føre bort i sikkerhed.

Trusler

Der findes syv forskellige arter af havskildpadder. Alle arter er truede. Hundredtusindvis af voksne havskildpadder er blevet fanget til føde eller på grund af deres fine skjold. Desuden indsamles havskildpaddernes æg, og deres strande ødelægges for at blive brugt til for eksempel at bygge hoteller. Mange havskildpadder fanges også i fiskenet.