Ål

En ikke helt almindelig fisk

Hvor længe lever den?
En normal livscyklus er på fem til 20 år, men verdens ældste ål blev 88 år…

Hvornår er den kønsmoden?
Tre til fem år for hanner og otte til 15 år for hunner.

Hvad spiser den?
 Orme, småfisk, krebsdyr, frøer og ådsler.

Kan både være i saltvand, ferskvand og på landjorden

Ålen er en meget speciel fisk, fordi den både lever i saltvand og ferskvand. I starten og slutningen af dens liv lever den i saltvand. I de mellemliggende år lever den i ferskvand. Noget helt særligt ved ålen er, at den kan bevæge sig over land. Hvis den har brug for at finde nyt vand, kan den nemlig ‘åle’ sig over lange landstrækninger med fugtigt græs. Dette foregår som regel om natten, hvor der er mere fugtigt og mindre farligt.

Giftigt blod

Åleblod indeholder gifstoffet ichthytoxin, der forhindrer blodet i at størkne. Hvis bare 0,2 milliliter åleblod indsprøjtes direkte i en hund, vil hunden formentlig dø af det. Giften bliver dog nedbrudt ved 58 til 70 grader, og ålen er derfor ikke længere giftig efter almindelig tilberedning.

Trusler

Ålen er et truet dyr. Man mener, at ålebestanden nu er reduceret med 98 procent, i forhold til hvor mange ål der var for 25 til 30 år siden. Ålen har derfor en risiko for at forsvinde fuldstændig. Der kan være mange forskellige grunde til, at ålen er truet. Nogle af de største grunde er, at der fanges for mange, at vandet forurenes, og at dens levesteder forringes af vandmølleanlæg, kanaliseringer og inddæmninger.