Betingelser for donationer og fast støtte via betalingskort

Fast donation via betalingskort
Når du støtter WWF Verdensnaturfonden igennem en fast aftale, gives der lov til at WWF Verdensnaturfonden trækker det valgt beløb alt efter hvilken betalingsfrekvens, der er tale om. Når en du støtter WWF Verdensnaturfonden med et engangsbeløb, trækkes beløbet kun en gang.

Priser
Udover dit støttebeløb er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale. WWF Verdensnaturfonden betaler gældende gebyrer per transaktion til leverandører af betalingsaftaler.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til WWF Verdensnaturfonden med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil WWF Verdensnaturfonden sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra WWF Verdensnaturfonden til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
WWF Verdensnaturfonden registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men WWF Verdensnaturfonden gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. WWF Verdensnaturfonden bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres. Læs mere om WWF’s Privatlivspolitik.

Fornyelse
Ved indgåelse af fast gaveaftale gives WWF Verdensnaturfonden lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.

Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe en fast gaveaftale eller blive slettet fra vores database, kan dette ske ved at kontakte WWF Verdensnaturfoden på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

WWF Verdensnaturfonden
Svanevej 12
2400 København NV
Tlf. +45 3536 3635
CVR: 40 78 12 18
info@wwf.dk