01/10/2017

Årsrberetning 2017

Det sidste år har været et barskt – og alligevel løfterigt – år for verdens natur og dyreliv. Aldrig har udsigterne set mere dystre ud. Og aldrig har der været mere håb!

Verdens natur og dyreliv er i en historisk krise. Nye undersøgelserviser, at dyre- og plantearter forsvinder lige så hurtigt som under den store masseuddøen, hvor blandt andet dinosaurerne forsvandt fra Jordens overflade for 65 millioner år siden. Verden over er et væld af forskellige pattedyr, fugle, insekter og andre dyregrupper forsvundet i de seneste årtier.

Også i Danmark står det galt til. Den seneste analyse af naturens såkaldte vintertilstand viser således, at hele 11 ud 17 af vores naturtypers tilstand er forværret. Men samtidig har det forgangne år også for alvor bevist, at vi kan ændre tingenes tilstand og skabe nyt håb for verdens natur og dyreliv. For første gang i en menneskealder går bestandene af tiger og kæmpepanda frem. Samtidig er store dyr som tunen og ulven kommet tilbage til Danmark.

Det hjælper kort sagt at gøre noget! Og WWF Verdensnaturfonden står mere end nogensinde i frontlinjen for at kæmpe for verdens natur. Fra junglen i Myanmar til strandene på den jyske vestkyst har vi opnået konkrete resultater, der beskytter den sårbare natur og fremmer dyrenes sag. Det kan du læse meget mere om i denne Årsberetning.

Tusind tak til alle jer, som hjalp os med at gøre en forskel for Danmarks og verdens dyre- og planteliv i 2016/17. Vi lover at kæmpe endnu hårdere det kommende år. Naturen har nemlig brug for al den hjælp, den kan få – inden det er for sent.