01/10/2015

Årsberetning 2015

Endnu et år er gået og jeg har med stor glæde hen over året modtaget nyheder om stigning i bestandene af flere truede og ikoniske arter. Pandaen i Kina, bjerggorillaerne i Centralafrika, tigrene i Indien og amurleoparderne i Rusland. Det er store og gode nyheder, der spreder glæde og håb om flere nyheder af den slags. Men det har også været et år, hvor det igen er blevet printet sort på hvidt, at menneskets overudnyttelse af klodens ressourcer har store konsekvenser for planetens tilstand.

Biodiversiteten på kloden falder kraftigt, mens vores forbrug af naturressourcer er støt stigende. Vi har brug for 1,5 planeter for at dække vores behov – hvordan ser det ikke ud om 50 år, hvis vi ikke får ændret kurs?

Det er egne langt fra os, der oplever de værste tilbagegange i biodiversiteten og dyrelivet. Men det betyder ikke, at vi her i Danmark er uden skyld i udviklingen. Vores store import af produkter fra de egne er med til at forværre situationen – blandt andet bærer dansk landbrug og fødevareproduktion en stor del af ansvaret ved at importere råvarer, der er produceret ubæredygtigt og med skovrydning som konsekvens.

Der er masser af udfordringer, vi kan bruge vores medlemmers støtte på at løse. Heldigvis er der håb, for som svar på disse udfordringer arbejder WWF hver dag året rundt for en bedre verden – og vi skaber resultater: Pensionskasserne presses fortsat til at udfase investeringer i kul, olie og gas. Klima og den grønne dagsorden var en del af valgkampen i juni, der også resulterede i, at Danmark takket være WWF blev lovet mere urørt skov. På fiskeriområdet er der med WWF i båden blevet afsat 36 millioner kroner til støtte og udvikling af kystfiskeriet. 2015 var ligeledes året, hvor Dansk Supermarked udelukkende begyndte at sælge ASC-mærkede varmtvandsrejer og året, hvor WWF sendte to app’s på gaden – en om sushi og en app, hvor marine opdagelser kan registreres.

Dernæst har vi været ude af kontoret som aldrig før. Der er blevet afholdt en lang række arrangementer, der skal give danskerne en klar idé om, hvem WWF er, og hvad det er, vi arbejder med. Vores store projekt ”Opdag Havet” har taget hundredvis af danskere med i bølgen blå for at kigge på livet under vandet ved de danske kyster.

Vi har været på de største festivaler i Danmark for at tale om bæredygtigt forbrug, gorillaer og skovrydning. Og så har vi kørt i reklamekaravanen i en el-bil til cykelløbet Post Danmark, og vi gjort en stor indsats for at give vores medlemmer og støtter noget igen gennem invitationer til foredrag og specialarrangementer.

Vi er WWF. Vi er verdens ledende organisation indenfor naturbevaring. Vores mål er at skabe en verden, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. Tusind tak, fordi I gør dette vigtige arbejde muligt. Uden vores medlemmer og støtter var vi intet.

Tak for i år og rigtig god læselyst.

Gitte Seeberg
Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden