01/10/2014

Årsberetning 2014

Et løfte om, at staten kun vil købe bæredygtigt tømmer, en palmeolieerklæring til gavn for regnskovens dyr fra Dansk Industri og et britisk olieselskab, der har trukket sig fra Afrikas ældste nationalpark, Virunga. Det er blot tre af de sejre for naturen og klimaet, som WWF – godt hjulpet af en masse støtter – har været med til at realisere i løbet af året. Og listen er endnu længere: Ikke en eneste tiger, næsehorn eller asiatisk elefant faldt for krybskytter i Nepal takket være blandt andre WWF. The LEGO Groups klimaindsats blev intensiveret gennem en Climate Savers-aftale med WWF, og 2013 blev året, hvor statsminister Helle Thorning Schmidt på vegne af den danske regering fik overrakt WWF’s højeste anerkendelse Gift to the Earth for Danmarks globale lederskab inden for klima.

Der har været travlt i naturens tjeneste. Og grønlandsarbejdet har fyldt særligt meget. En undersøgelse foretaget i maj 2014 viste, at 98 procent af grønlænderne mener, at natur- og miljøbeskyttelse er en vigtig faktor i beslutningsprocesserne om olieudvinding i Grønland. Samtidig mener hele 95 procent, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at der sikres gennemsigtighed i beslutningsprocesserne.

Der er brug for en bred og målrettet indsats for at sikre, at befolkningen bliver taget med på råd, når udenlandske investorer står på spring for at få del i Grønlands natur- ressourcer. Det er den ikke blevet i tilstrækkelig omfang i de seneste år. Det er trist. Derfor arbejder WWF forsat for forbedringer.

Det samme gælder i Myanmar, hvor WWF i det forgangne år har åbnet et nyt kontor. Det er helt afgørende, at Myanmar sikrer åbenhed og stiller virksomheder til regnskab for miljø og menneskerettigheder, når udenlandske investorer også står klar i kapløbet om landets natur. Sker det ikke, risikerer Myanmar at sælge ud af sine ressourcer og efterlade landet med enorme miljøproblemer – sådan som vi har set det i mange andre lande.

Afskovning, minedrift, krybskytteri, illegal tømmerhugst, overfiskeri, forurening og klimaforandringer er bare nogle af de globale miljøudfordringer, som WWF sammen med lokale partnere i over 100 lande i hele verden skaber konkrete og bæredygtige løsninger på – hver dag.

Men midt i det globale udsyn glemmer vi ikke at rette blikket indad. Vi skal beskytte vores 7.000 km lange kyststrækning – en af de længste i verden set i forhold til landets areal. Havets rige dyreliv skal beskyttes endnu bedre, og vi danskere skal blive endnu klogere på naturværdierne i de danske havområder. Alt dette bliver en stor prioritet fremover.

Men først er det tid til at kigge lidt tilbage på de resultater, som WWF Verdensnatur- fonden sammen med generøse støtter over hele landet, har opnået i perioden 2013/2014.

Rigtig god læselyst.

Gitte Seeberg