01/10/2012

Årsberetning 2012

Det nye danske energiforlig blev forhandlet på plads af partierne i Folketinget, og pressen verden over ville høre vores bud på, hvordan det mon var kommet så vidt. At Danmark med ét var det mest klima- og energiambitiøse land i Europa kom som en overraskelse for mange – men ikke for os. Vi har i årtier tålmodigt arbejdet for netop dét scenarie. Energiaftalen er tal på et stykke papir. Men de tal kan redde livet i havene, verdens skove, dyrearter og mennesker, hvis der bliver sat handling bag.

Det er kendetegnende for alt WWF’s arbejde, at det tjener som en brik i en større udvikling. Det er vores arbejde i Afrika og Asien gennem vores Danida-program et eksempel på. Når vi samarbejder med lokale rejefarmere i Vietnam om bæredygtigt rejeopdræt, forbereder vi samtidig danske opkøbere og supermarkeder på at aftagerejerne, og vi opfordrer de danske forbrugere til at købe dem. På den måde bliver det løbende lettere for danskerne at købe et stykke bæredygtig sushi med tigerrejer. Sideløbende påvirker vi EU-politikere til at ændre reglerne, så EU’s fiskeflåder ikke fortsætter med at tømme havene for fisk både inden for EU og udenfor i f.eks. Afrika.

Der ligger altid omfattende analyser bag alt det, vi laver. Det gælder også vores rapporter om soja og palmeolie skrevet til danske virksomheder, myndigheder og politikere. Det er dér, forandringerne skal komme fra i første omgang, hvis markedet skal f lytte sig og regnskovens rige dyreliv også skal have en fremtid. Danmark er et lille land – men på mange sektorområder er vi toneangivende og vigtige handelsspillere.

Arktis står også over for meget store spørgsmål i fremtiden med isen, der er begyndt at smelte. Hvordan sikrer vi bedst den unikke natur og dyrelivet? I WWF vil vi arbejde med det spørgsmål og mange andre i tæt samarbejde med det grønlandske folk i vores nye arktiske projekt. Vi har store forventninger. Disse store forventninger kommer ikke ud af ingenting. Vi er stolte af de resultater, vi har opnået over de senere år; fra danske klimaaftaler til bæredygtigt rejeopdræt.

Vores medlemmer og andre naturelskere har også grund til at være stolte. Uden mange menneskers støtte ville vi ikke opnå noget som helst! På trods af den økonomiske krise har flere medlemmer i år valgt at betale mere.Vi har også oplevet en lille stigning i antallet af medlemmer. Det er vi dybt taknemmelige for. Også blandt virksomheder er der en stigende interesse for at støtte WWF’s arbejde og for at agere på en mere miljøvenlig måde.

Vi afsøger hele tiden nye måder at skabe samarbejde med erhvervslivet på til fordel for naturen og miljøet.Men der er lang vej endnu, inden vi når målet, og planeten bliver bæredygtig. I denne årsrapport kan du læse om vores ihærdige indsats for at opfylde dette mål i 2011-2012.

Rigtig god læselyst!

Gitte Seeberg