01/10/2011

Årsberetning 2011

Fra at være en fond i 1961 kun med fokus på truede arter, har WWF udviklet sig til at have et bredere fokus i dag med egne projekter overalt i verden til fordel for både truede arter og bevarelse af naturen. Til næste år skal vi også fejre en rund fødselsdag. WWF Verdensnaturfonden fylder 40 år til maj.

Der er stadig et stort behov for det arbejde WWF udfører. Jordens økosystemer slides langsomt ned i takt med, at vi bliver flere og flere mennesker, som skal deles om de samme ressourcer. At skabe en reel bæredygtig udvikling kræver en gigantisk om- stilling af den måde, vi bruger naturens ressourcer på til fødevarer, energi og alminde- lige forbrugsgoder.

Regnskovene er særlig vigtige. Når den oprindelige skov ødelægges, kan den ikke gen- rejses. Det sætter et unikt økosystem under pres og puster til klimaforandringerne, som påvirker mennesker og arter på kloden. WWF er optaget af, at træ skal fældes, så der tages hensyn til naturen og sociale forhold. Derfor arbejder vi med at udbrede det bæredygtige FSC-mærke samt kendskabet til produktionen af palmeolie, som ind- går i en stor del af vores dagligvarer. Det har været store indsatsområder i 2010/2011. Derudover lykkedes det at påvirke den politiske proces, så import af ulovligt tømmer til EU nu forbydes.

Verdens fiskebestande er et andet vigtigt indsatsområde. I dag er en stor del af de glo- bale bestande overfiskede. Det skal der rettes op på, hvis vi ikke vil risikere, at nogle af arterne uddør inden for de næste 40 år. Vi bevæger os på grænsen. En af de store fiskesager i år var tun på dåse, som findes i stort set alle danske supermarkeder. Vores undersøgelse viste, at kun fire ud af 57 dåser havde det bæredygtige MSC-mærke. Det er langt fra godt nok. WWF arbejder på at udbrede mærket, så det bliver det, der præger dåserne i forretningerne, og så vi kan spise fisk fra Danmark og resten af verden med god samvittighed.

I disse år ligger der en stor udfordring i at reducere det kolossale og stigende træk på naturens ressourcer. Rammerne skal skabes om et bæredygtigt forbrug, som tager hensyn til natur og biodiversitet. Arbejdet med klimaforandringerne står også centralt i dette arbejde. Selvom klimaet er raslet ned ad den globale dagsorden, er det stadig en af de største udfordringer i dette århundrede. Oversvømmelser og tørkesætter mennesker og arter over hele kloden under et stort pres. Det kræver en politisk indsats for at få de lovgivningsmæssige rammer på plads, og det kræver en stor indsats i udviklingslandene for at minimere de ødelæggende konsekvenser for lokalsamfund og naturen.

På de kommende sider kan du læse om WWF Verdensnaturfondens arbejde med skov, fiskeri og klima i Danmark og i ulandene og om de resultater, vi har opnået i 2010/2011. Du vil også kunne læse om vores arbejde med den danske marine natur, som i 2010 blev en ny og vigtig indsats.

Rigtig god læselyst.

Gitte Seeberg
Generalsekretær,WWF Verdensnaturfonden