Til kamp mod plastikforurening i Kenya

I Kenya bliver der produceret omkring 500.000 tons plastik om året, men kun omkring 15 procent bliver genanvendt. Resten bliver aldrig opsamlet, afbrændt ulovligt eller dumpet i naturen. Samtidig stiger den globale efterspørgsel af genanvendt plastik i høj kvalitet. Partnere fra Danmark og Kenya er gået sammen om at tage udfordringen op. Sammen vil vi bekæmpe plastikforurening ved Kenyas kyster og samtidig øge levestandarden for lokalbefolkningen.

ET INNOVATIVT PARTNERSKAB

WWF Danmark, WWF Kenya og aktører inden for genanvendelse af plastik – Plastix, Jill Industries og mr. Green Africa og PETCO Kenya — har indgået et innovativt partnerskab for at bekæmpe plastforurening i kystnære områder i Kenya og samtidig skabe økonomisk vækst hos lokalbefolkningen.

Det starter med plastindsamlerne, som sjældent er organiserede og derfor oplever uregulerede og ringe arbejdsforhold. Missionen med projektet er at skabe en værdikæde for plastik, hvor samlerne bliver trænet i at sortere plastik for at opnå den højest mulige kvalitet. Samtidig får de adgang til den nyeste teknologi og opkøbere, som vil aftage plastikken fra dem.

Projektets partnere supplerer hinanden med forskellig viden, netværk og færdigheder på området og i takt med at projektet vokser er målet, at koble flere partnere på langs værdikæden.

Mål

  • Skabelse af nye og anstændige jobs på tværs af plastik-genanvendelses-værdikæden i Kenya og forbedring af indkomstmuligheder for kvinder og unge.
  • Øget mængde plastik, der bliver indsamlet, sorteret og forarbejdet med henblik på videresalg.
  • En stærk business case for plastikgenbrug i Kenya, som kan inspirere andre aktører i at investere i lignende projekter.

Projektet er støttet af Danida

Se mere om projektet her