Du har brug for naturen

Naturen er essentiel for al liv på jorden - også dit.

Fra den friske luft, du indånder, til det rene vand du drikker, giver naturen dig grundstenen for liv. Men det handler selvfølgelig ikke kun om dig. Millioner af mennesker er afhængige af en sund natur for at få en indtægt, mad og et arbejde. På den måde holder naturen hånden under vores helbred, velvære og økonomi.

Men det bliver den ikke ved med, hvis vi ikke ændrer vores forhold til den. Vi udrydder natur og arter hurtigere end de kan nå at komme på fode igen. Der er brug for en ny kontrakt mellem menneskeheden og naturen. Vi skal lære at give mindst lige så meget, som vi tager. Både for at beholde klodens fantastiske naturlige rigdom – men også for at redde os selv.

Vi har presset naturen i bund

I rigtig mange år har naturen givet os sine ressourcer gratis. Vi har takket ved at ændre den med marker, dæmninger og veje for at optimere livet for os selv. I dag leverer naturen tjenester til os til en værdi af omkring 125 billioner dollars om året. Vi mennesker har magten til at påvirke kloden og vores efterkommers levevilkår. Men hvad bruger vi den magt til?

Biodiversiteten svinder år efter og år, og næsten hver tredje dyre-, plante- og svampeart er sårbare eller direkte truede. Danmark har under 1 procent reelt beskyttet natur og ligger dermed langt under de 17 procent vild natur, som vi har lovet EU.

Vi har presset naturen i bund. Nu er vi nået dertil, hvor den snart ikke har mere at give. Det er på tide, at vi giver lidt tilbage.

En plan for kloden

Vi må lave en fælles aftale om at redde naturen og biodiversiteten, og vi må handle nu. Vi har brug for en plan, der kan sikre naturen den plads, den har brug for. Netop 2020 og 2021 bliver altafgørende. Den danske regering skal tage stilling til, hvordan de vil redde den danske natur og biodiversitet, når de senere i år lancerer deres natur- og biodiversitetspakke. På EU-niveau bliver der i maj givet en vision for EU-landenes indsatser for naturen og biodiversiteten med en ny biodiversitetsstrategi. Og i starten af 2021 skal verdens ledere definere nye fælles, globale målsætninger for biodiversiteten, når de mødes til den globale biodiversitetskonference.

Vi har tre krav til beslutningstagerne:

  • Vi må stoppe tabet af naturlige levesteder. Danmark skal have mere natur og særligt mere vild natur med urørt skov og hav i større sammenhængende områder. Hvis naturen får plads, er der også flere muligheder for, at danskerne kan nyde den vilde og artsrige natur, der kan være fyldt med gode oplevelser.
  • Vi må stoppe udryddelsen af dyre- og naturarter. Næsten hver tredje dyre- og planteart er sårbare eller direkte truede. De skal have plads til at leve og plads til at bidrage til rige økosystemer og vild natur. Det giver også vildere naturoplevelser og flere dyr i linsen.
  • Vi må halvere fodaftrykket af vores forbrug og produktion. Ved at mindske vores negative aftryk på kloden får naturen og biodiversiteten plads til at blomstre. Hvis vi lader den, kan Danmarks natur afhjælpe klimakrisen og mange andre af nutidens udfordringer.

Vi har en plan for at sikre den opmærksomhed, beslutsomhed og handling, som naturen fortjener. Vi vil kommunikere om biodiversitetkrisen, mødes med politikere og forhandle internationalt på naturens vegne. Men jo flere vi er, des stærkere står vi. Støt WWF i dag og vær med til at kræve, at politikerne både herhjemme og internationalt laver en plan for at redde verden.

Det er i disse år, vi afgør hvilken fremtid, vi går i møde.